Зразок запису в трудовій книжці про звільнення за власним бажанням

Трудова книжка є документом, в якому відображаються відомості, що стосуються працевлаштування фізичної особи за весь часовий період, який характеризується його працездатним станом. Документ дозволяє роботодавцю оцінити кваліфікаційний рівень людини, стаж його діяльності в конкретній посаді і причини звільнення з попередніх місць роботи. Приклад запису в трудовій після звільнення за власним бажанням допоможе компетентно оформити документацію, враховуючи регламентований порядок заповнення документа.


Як заповнити трудову книжку в разі звільнення працівника

Зовнішній вигляд документа

На законодавчому рівні закріплено застосування документа з 2004 року. ТК містить сіру обкладинку, що захищає від механічних пошкоджень 44 аркуша документа. Кожна сторінка має захист від підробок за рахунок застосування паперу з водяними знаками, що світиться написи в ультрафіолетовому світлі з найменуванням документації, а також наявності специфічного шва, що скріплює всі бланки.

Кому оформляється


Трудова книжка: зразок

Трудові книжки оформляються на фізичних осіб, які мають статус найманих працівників, після виконання ними трудових обов’язків протягом регламентованого тимчасового періоду. Документ є обов’язковим до оформлення на основній роботі працівника. Для сумісників записи в нього вносяться тільки при бажанні співробітника. Процедура оформляється за місцем основного працевлаштування людини. Її підставою є довідка, видана суб’єктом підприємництва, є працедавцем сумісника.

де зберігається

Документ, в якому відображена історія трудової діяльності людини, повинен зберігатися у відділі кадрів суб’єкта господарювання, що є основним роботодавцем найманого працівника. Він входить до переліку обов’язкової документації, разом з паспортом і свідоцтвами про закінчення освітніх закладів, необхідної для підписання трудового договору. Тому документ передається на відповідальне зберігання відразу ж після оформлення співробітника.

Видача на руки

В процесі виконання працівником виробничих завдань, зумовлених трудовим договором, ТК знаходиться на зберіганні роботодавця. Передача документа його власнику можливо тільки в разі його звільнення. При вимозі уповноважених органів відомостей, відображених у документі, роботодавець повинен оформити інформаційну виписку або відксерокопіювати окремі елементи документа і запевнити їх у відповідності з порядком, застосовуваним на підприємстві.


Зразок запису про звільнення

У деяких ситуаціях, можлива видача книжки на руки, однак процедура вимагає документального оформлення. Працівник повинен написати заяву з проханням про видачу документа, на підставі якого кадровий співробітник робить відповідну відмітку в обліковій особистої документації.

порядок обліку

Облік ТК фізичних осіб ведеться суб’єктом господарювання, у якого зберігається документ. Він відноситься до категорії документації суворої звітності і підлягає обліку кадровими фахівцями і бухгалтерією. Співробітники відділу кадрів несуть відповідальність за ведення Книги обліку руху ТК, а бухгалтерія – за книгу обліку бланків ТК.

Видача документа при звільненні


Оформлення запису про звільнення сумісника

У разі розірвання трудових відносин, керівник суб’єкта господарювання, який є роботодавцем, зобов’язаний видати на руки колишньому працівникові ТК в день припинення відносин. Якщо працівник не має можливості отримати документ в регламентований законом час, він має право оформити заяву з відображенням прохання переслати його поштою на зазначену адресу. У такій ситуації роботодавець в день звільнення або в інше узгоджене час повинен відправити книжку поштою.

Читайте також: Перерахування зарплати на карту іншої людини

Якщо ТК була вчасно видана роботодавцем

У разі якщо роботодавець не надасть співробітнику трудову книжку, то йому доведеться сплатити працівникові середній заробіток за часовий період з дня звільнення до дня видачі документа. Датою звільнення співробітника буде вважатися день видачі книжки. Процедура вимагає нового оформлення документації. Необхідно скласти новий наказ, згадавши в ньому про недійсність його попередньої версії. На його підставі необхідно зробити відповідні записи в документації, що фіксує трудову діяльність працівника, попередньо здійснивши позначки про неактуальність попередніх.


Відображення інформації про звільнення в книзі обліку трудових книжок

Якщо роботодавець з якої-небудь причини, не видає працівникові трудову книжку в установлений строк, то його дії можуть розцінюватися як порушення трудового законодавства. Винну посадову особу може бути піддано не тільки штрафних санкцій, а й кримінальну відповідальність з наслідками, що зумовлюють неможливість обіймати посаду протягом трьох років. Покарання посилюється, якщо порушення було скоєно по відношенню до пільгової категорії громадян, до яких відносяться неповнолітні, вагітні жінки та матері, які мають дітей до 14 років.

Що робити, якщо ТК була вчасно повернена роботодавцем

Кожна людина повинна володіти основами чинного законодавства, щоб зуміти вчасно захистити свої права. Якщо працівнику не видали вчасно книжку, він має право отримати вигоду від ситуації, що склалася. Для цього йому необхідно звернутися до роботодавця, з проханням компенсувати порушення, яке було по відношенню до нього допущено. Щоб мати можливість згодом довести факт спроби врегулювання ситуації в претензійному порядку, рекомендується процедуру оформляти документально. У разі якщо спроби працівника вирішити проблему самостійно не увінчалися успіхом, йому слід звертатися до вищестоящих органів, які уповноважені вирішувати такі питання, такі як інспекція з праці, прокуратура або судові організації.

функціональність документа

У трудовій книжці відображена інформація про трудову діяльність працівника і про його трудовий стаж. Для фізичних осіб, професія яких передбачає ідентифікацію за кваліфікаційними розрядами, її параметри повинні бути вказані в документі.

Актуальність документації знижується за рахунок введення в дію системи персоніфікованого обліку в Пенсійному Фонді. Деяка функціональність ТК перекладена на трудовий договір, який підписується з усіма співробітниками. Якщо до 1997 року оформити пенсію без наявності ТК було неможливо, то на сьогоднішній день, кожен громадянин має право отримати виписку з бази даних ПФ, в якій буде відображено стаж роботи і розмір вироблених відрахувань, які формують параметри пенсійного забезпечення.

Альтернативним доказом про прийом на роботу і про звільнення з неї, є розпорядча документація, затверджена компанією-роботодавцем.

Однією з втрачених функцій документа є його застосування при розрахунку виплат, які нараховуються на підставі листка непрацездатності. В даний час для його отримання не обов’язкова наявність безперервного трудового стажу, що фіксується книжкою, оскільки цей параметр не враховується в розрахунках з 2007 року.

Читайте також: Як заповнювати табель обліку робочого часу

Підстави для внесення запису в ТК


Захист від підробки

Правильний запис в трудовій книжці здійснюється на підставі регламентованого документа, яким може бути розпорядча документація по підприємству. Вона оформляється на підставі заяви працівника або через сформованих виробничих обставин, обумовлених скороченням обсягу результатів праці або з невідповідністю працівника вимогам роботодавця. Також підставами для запису в книзі можуть стати довідки інших закладів, які обгрунтовують необхідність звільнення співробітника через його навчання, лікування або служби в ЗСУ. При наявності довідок відсутня необхідність оформлення розпорядчої документації, оскільки підставою для записів в даній ситуації будуть ці документи.

Трудовий кодекс: звільнення за власним бажанням

Звільнення працівника проводиться відповідно до законодавчо регульованим алгоритмом:

  1. Написання заяви працівником, в якому відображається його бажання розірвати трудовий договір.
  2. Видання наказу керівником суб’єкта підприємництва про звільнення співробітника.
  3. Відпрацювання працівником протягом регламентованого тимчасового періоду.
  4. Оформлення книжки. Зразок запису в трудовій книжці про звільнення за власним бажанням допоможе компетентно заповнити документ, внести в нього відомості про звільнення з посиланням на норми Закону і на распорядительную документацію, на підставі якої в документ вноситься інформація.
  5. Дублювання записи в особовій картці працівника.

Запис у трудовій «звільнений за власним бажанням» фіксує і підтверджує факт звільнення найманого працівника.

Вона вноситься уповноваженим кадровим фахівцем на підставі розпорядження керівника суб’єкта господарювання, що є роботодавцем. Процедура проводиться в день звільнення. Щоб зрозуміти, як заповнити трудову книжку при звільненні за власним бажанням, слід ознайомитися з основними законодавчими аспектами, а також з інструкцією, що регламентує порядок ведення документа. Забороняється при заповненні документації скорочувати слова. Книжка оформляється ручкою, чорнила якої повинні відповідати загальноприйнятим стандартам. Ручка при цьому може бути кулькова, гелева або пір’яна.

Що пишуть в трудовій книжці при звільненні за власним бажанням

Правильний запис у трудовій, при звільненні за власним бажанням вноситься відповідно до алгоритму, знання якої спрощує процедуру:

  1. Будь-який запис в документі повинна мати порядковий номер, який вноситься до відповідної графи розділу, що ідентифікує відомості про роботу. Нумерація внесених відомостей в документ суцільна.
  2. Дата звільнення в цифровому відображенні вказується у відповідному рядку. Вона повинна відповідати параметрам, відбитим в розпорядчої документації по підприємству.
  3. Підстава припинення трудових відносин з посиланнями на законодавчі норми. Для заповнення відповідної графи можуть використовуватися різні фрази, які сформовані відповідно до законодавчих норм.
  4. Идентифицирующая подія розпорядча документація із зазначенням номера та дати реєстрації документа.

Після завершення оформлення записи в документі, слід її запевнити. Процедура може проводитися тільки тим співробітником, який уповноважений до таких дій. Підпис кадрового працівника повинна бути завірена печаткою суб’єкта підприємницької діяльності.

Види записів про припинення співпраці працівника з роботодавцем

Кадровий працівник, відповідальний за ведення ТК, при звільненні працівника, може внести відповідний запис в документ, використовуючи одну з регламентованих формулювань, сенс яких ідентичний. Можна згадати про звільнення, а можна відобразити інформацію про розірвання трудового договору.

Ссылка на основную публикацию