Збільшення статутного капіталу ТОВ

Статутний капітал визначає активи організації, що формуються засновниками в період заснування фірми. Вони можуть бути виражені в грошовому або майновому вимірі. Мінімальний розмір параметра регламентується 10000 рублями. На етапі створення фірми засновники часто обмежуються цією сумою, але пізніше може виникнути необхідність провести збільшення статутного капіталу ТОВ.


Чи підлягає статутний капітал процедурі збільшення активів

Для чого збільшувати статутний капітал ТОВ

Зміна величини капіталу суб’єкта підприємницької діяльності, що має статус юридичної особи з правовою формою управління у вигляді ТОВ, в більшу сторону можливо тільки ситуаціях, коли всі вклади внесені засновниками на розрахунковий рахунок компанії в повному обсязі.

Процедуру неможливо реалізувати при наявності заборгованості в учасників за статтею формування фонду організації. Рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ засновниками фірми приймається в ситуаціях, коли:

 1. Фізична особа або суб’єкт підприємництва виявляє бажання вступити до складу засновників. Захід має супроводжуватися згодою учасників і внесенням вкладу в повному розмірі, величина якого визначається на загальних зборах, новим засновником.
 2. Внесення змін до статутну документацію в сфері діяльності за умови, якщо новий напрямок функціонування компанії регламентує обмеження іншого виміру загального фонду.
 3. Один або кілька засновників прийняли рішення змінити свою частку в загальному капіталі.
 4. Інвестори або кредитори ініціюють проведення процедури, оскільки вона гарантує захист їх інтересів в процесі подальшої співпраці.
 5. Для приведення статуту у відповідність сучасним вимогам, в ситуаціях, коли компанія була зареєстрована до 2008 року, коли вимоги до розміру інвестицій були іншими.

Як збільшити статутний капітал ТОВ: покрокова інструкція


Що таке статутний капітал

Зміна статутного капіталу ТОВ можливе за рахунок нових інвестицій третіми особами або діючими учасниками компанії. Вклади можуть бути оформлені не тільки в грошовому вимірі, а й за рахунок майна компанії, вираженого в чистих активах або додаткових інвестицій матеріальними цінностями.

Прийняття до складу ТОВ нового учасника

Збільшення статутного фонду за рахунок нового учасника є природним процесом, оскільки суб’єкт не прийме відповідний статус, поки не внесе грошові або матеріальні засоби в загальну справу. Новий учасник може бути включений до складу засновників тільки за підсумками загальних зборів, члени якого прийняли відповідне рішення про необхідність змін в числі засновників компанії. У протоколі зборів слід вказати розмір вкладу нового засновника і порядок його внесення.

Збільшення капіталу за рахунок нового засновника може привести до зменшення процентної частки інвестицій кожного учасника.

Для того щоб цього уникнути, слід встановити курсову часткову вартість нового вкладу, що перевищує в кілька разів характеристики всіх засновників. Це призводить до того, що новому учаснику присвоюється частка з меншою номінальною вартістю, ніж розмір внесених грошей. Різниця між параметрами номінальною і дійсною вартості компенсується відсутньої грошовою сумою.


Способи збільшення статутного капіталу

Порядок збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок внесків третіх осіб регламентується законодавчими нормами. Процедура повинна бути проведена відповідно до алгоритму:

 1. Ознайомлення з Статутом з метою виявлення заборон на збільшення фонду за рахунок коштів суб’єктів, які беруть участі спочатку в організаційних заходах, що стосуються реєстрації компанії.
 2. Оформлення заяви новим учасником на ім’я керівника компанії. Захід можливо тільки в ситуації, якщо в Статуті відсутні відповідні заборони. У заяві повинна бути вказана інформація, що ідентифікує особу заявника, а також прохання прийняти до складу товариства і повідомлення про передбачувані розмірах внеску, порядку і терміну його внесення. У документі можна висловити бажання володіння конкретної часткою в статутному капіталі.
 3. Збір загальних зборів засновників компанії, підсумком якого повинен бути оформлений Протокол.
 4. Внесення змін до документації статутного характеру.
 5. Внесення вкладу, що має бути вироблено в терміни, зазначені в заяві. Фінансова операція не може бути проведена пізніше регламентованого піврічного терміну після прийняття засновниками відповідного рішення.

Читайте також: Як розрахувати земельний податок за кадастрової вартості

Додаткові інвестиції учасників

Збільшення капіталу можна зробити за рахунок додаткових внесків як всіх засновників компанії, так і окремих засновників.

Реалізація процедури усіма засновниками виключає зміни в розмірах часток володіння, проте їх номінальна вартість змінюється на величину додаткового внеску. У разі якщо капітал поповнюється тільки одним засновником, розміри часток всіх учасників змінюються пропорційно грошовому вступу.


Алгоритм проведення процедури збільшення капіталу

Якщо все засновники компанії вирішують брати участь в процедурі збільшення капіталу, то необхідно обговорити питання на загальних зборах, на якому повинні проголосувати всі беруть участь суб’єкти або їх уповноважені представники. У підсумковому протоколі повинна бути відображена інформація, яка визначає загальну вартість нових вкладів, а також її співвідношення з сумою, що визначає їх номінальну вартість часток володіння. Фінансові розрахунки повинні бути проведені не пізніше, ніж два місяці після прийнятого рішення про ініціювання процедури.

Якщо деякі учасники не згодні з думкою більшості позитивно тих, хто проголосував, то вони мають право вийти зі складу товариства, отримавши при цьому грошові кошти, відповідні певної частки своїх початкових внесків. Якщо рішення про додаткове інвестування було прийнято одним або декількома учасниками, то для реалізації процедури їм слід оформити заяву на ім’я керівника суб’єкта підприємницької діяльності з висловленням прохання прийняти додатковий внесок. У документі потрібно вказати розмір суми, запланованої до інвестування, а також бажану величину володіння часткою. Реалізація процедури дозволена тільки після розгляду заяви на загальних зборах і прийняття позитивного рішення, за підсумками одноголосного голосування, про можливість її проведення.

Якщо фірма створена єдиним засновником, то йому необхідно документально оформити процедуру у вигляді складання протоколу. Після завершення процедури відбувається зміни тільки в номінальній вартості вкладу, а розмір пайової володіння залишається колишньою величиною і відповідає 100 відсоткам.

Додаткові інвестиції повинні бути внесені в регламентовані законом терміни, що не перевищують шести місяців з дати проведення зборів, на якому було документально оформлено відповідне рішення засновників.

Інвестиції власними активами

Капітал організації може бути збільшений за рахунок власних володінь. Для процедури характерно збільшення вартості номінального характеру засновницьких часткою володіння. При цьому параметр залишається незмінною величиною. Капітал, який формує статут не може перевищувати параметр оціночної майнової вартості організації, яка визначається підсумовуванням величини чистих активів і резервного фонду. Реалізація процедури можлива тільки в разі, якщо більшість учасників компанії не будуть проти її проведення. Вона може бути проведена на початку року після завершення підрахунків бухгалтерських параметрів за попередній звітний період.


як формується статутний капітал

Які документи слід підготувати для проведення заходу

Процедура збільшення статутного капіталу ТОВ неможлива без законодавчо затвердженого переліку документів, що використовують при підготовці написання заяви, для засвідчення документів в нотаріальній конторі, а також для проведення державної реєстрації змін до Статуту та податкову службу. Для реалізації процедури слід підготувати:

 • документацію, що ідентифікує особу учасників, а також третіх осіб, бажаючих отримати статус засновника компанії;
 • документ, що регламентує рішення загальних зборів засновників;
 • заяву, написану зацікавленою особою в законодавчо регламентованої формі;
 • документ, що ідентифікує розміри інвестицій в компанію, а також процентну величину пайової параметра вкладу;
 • паспортні дані та ідентифікаційний податковий номер керівника суб’єкта господарювання.

Читайте також: Дарування частки в статутному капіталі ТОВ родичу

Завершення процедури реєстрацією змін в податкову службу

Всі зміни реєструються в податкову службу. Для цього керівник суб’єкта господарювання зобов’язаний надати до уповноважених органів заяву про прийняття в члени засновників і протокол зборів. Обов’язковий до пред’явлення Статут в новій редакції та документація, що підтверджує факт внесення грошових коштів або матеріальних цінностей до статутного фонду. Якщо інвестування вироблялося майном, то необхідна його оцінка. Всі документи мають бути нотаріально засвідчені.

Ссылка на основную публикацию