Які обов’язки покладені на ремонтний персонал

Експлуатація електроустановок вважається безпечною за умови виконання заходів організаційного та технічного характеру, що регламентуються чинними нормативно-правовими актами. Перед тим як приступити до виконання робіт по ремонту або плановому огляду установок, функціонування яких неможливо без електрики, слід компетентно організувати проведення всіх технічних операцій. Необхідно передбачити заходи безпеки їх проведення, і не забути оформити відповідну документацію.


Оперативно-ремонтний персонал

Організація проведення робіт в електроустановках

Експлуатувати електроустановку, а також проводити в ній ремонтні роботи, випробування і перемикання, мають право тільки навчені особи, які мають відповідну ступінь допуску до виконання робіт.

Обов’язковою умовою є наявність у керівника суб’єкта господарювання оформлених договірних відносин з фізичними особами, які будуть їх проводити. Це може бути трудовий або цивільно-правовий договори або договір підряду.

Електротехнічний персонал має право виконувати роботу відповідно до своїх кваліфікаційними якостями і досвідом роботи. До моменту початку робіт, керівник компанії повинен подбати про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію електроустановок, яке і буде займатися організаційними питаннями. Ці обов’язки зазвичай закріплюються за адміністративно-технічним персоналом, котрий обіймав інженерні і керівні посади. В їх підпорядкуванні знаходиться оперативний, ремонтний та оперативно-ремонтний персонал, до числа яких відносяться працівники робітничих спеціальностей.


Як розподіляються обов’язки в сфері виконання робіт в діючих електроустановках

Які обов’язки покладені на оперативно-ремонтний персонал

Оперативно-ремонтний персонал сприяє максимально швидкому обслуговуванню і управлінню електроустановок, що забезпечують реалізацію виробничого процесу.

Оперативні працівники уповноважені виконувати обов’язки, відповідно до попередньо присвоєної групою електробезпеки:

  • огляд устаткування;
  • перемикання режимів роботи установок;
  • проведення заходів з підготовки робочого місця;
  • оформлення допуску до роботи співробітників (при відповідній вимогам кваліфікації);
  • здійснення діяльності, пов’язаної з перемиканням або наладкою обладнання під час його роботи.

В обов’язки ремонтного персоналу входить проведення таких заходів, як ремонт обладнання, його технічне обслуговування, а також монтаж, налагодження і випробування. Оперативними працівниками проводиться підготовка робочого місця, на якому буде здійснюватися діяльність по налаштуванню або усунення несправностей особою, яка належить до співробітників ремонтного персоналу. У його компетентність входять операції з включення і переключення на інший режим обладнання. До їх числа можна віднести всіх співробітників підприємства, які навчені і мають допуск до роботи з електроустановками в рамках певної кваліфікації. Їх знання і вміння необхідні для обслуговування в оперативному режимі електричного обладнання.


Обов’язки працівників

Допускають працівники повинні мати таку групу з електробезпеки, яка давала б їм право самостійно привести в дію електроустановку, якщо це вимагає технологічний процес або форс-мажорні обставини. Працівник ремонтного персоналу повинен здійснювати діяльність на вже підготовленому робочому місці. Він може виконувати роботу по заміні або ремонту окремих елементів електрообладнання.

Читайте також: Функціональні обов’язки комірника на складі

Часто керівники невеликих суб’єктів господарювання не бажають оплачувати працю декільком працівникам, оскільки їх виробничі обсяги дозволяють впоратися з роботою одному співробітнику. Тому були об’єднані обов’язки оперативного та ремонтного персоналу в єдину посаду. В обов’язки оперативно-ремонтного персоналу входить виконання всіх види підготовчих і ремонтних робіт в обслуговуваних електроустановках.

На великих підприємствах, які обслуговують безліч електроустановок, для ведення оперативної діяльності зазвичай формується бригада робітників, діяльність яких здійснюється відповідно до заздалегідь складеним алгоритмом. Кожен з них повинен володіти специфічними знаннями про те, як підключити або відключити обладнання і як забезпечити працездатність по основній і резервній схемі.


Вимоги, що пред’являються до працівників, які претендують на третю групу з електробезпеки

Обов’язки оперативного персоналу можуть бути покладені на будь-якого працівника, який пройшов спеціальне навчання і склав іспит з присвоєнням допуску третього рівня. Співробітникам, які мають такими характеристиками, дозволяється контролювати проведення операцій в електроустановках, що функціонують в умовах електронапруги, з величиною, що не перевищує позначку в 1000 В.

Проведення всіх заходів регламентується внутрішньої організаційно-розпорядчою документацією.

навчання

Правила технічної експлуатації електроприладів і посадова інструкція оперативно-ремонтного персоналу регламентують необхідність проведення спеціального навчання. Співробітники обов’язково повинні пройти всі види інструктажів. При виконанні робіт, що не регламентуються в посадовій інструкції, керівнику суб’єкта господарювання слід потурбуватися про перевірку знань працівників, яку потрібно провести після навчання за програмою цільового інструктажу. Всі заходи повинні бути відображені в журналі з метою обліку їх проведення.


Посвідчення, яке підтверджує право виконання робіт

Придбання навичок в робочих умовах

Знову надійшли на роботу співробітники не можуть бути допущені до самостійного виконання будь-яких дій без проходження стажування та дублювання. Заходи повинні проводитися за розробленими і затвердженими на підприємстві програмами. Стажування може тривати кілька робочих днів. Її тривалість встановлюється роботодавцем в залежності від виробничих можливостей, від наявності досвіду роботи в даній сфері і від обсягу передбачуваної діяльності.

Читайте також: Обов’язки продавця в продуктовому магазині

У процесі стажування новий співробітник повинен зрозуміти, які обов’язки покладені на ремонтний персонал, а які на оперативний. Також потрібно отримати знання чинних нормативно-правових актів, внутрішньої документації і схем застосовуються електроустановок. Під керівництвом досвідченого співробітника, новий працівник повинен встигнути отримати практичні навички проведення регламентованої діяльності в безаварийном режимі. Допуск до роботи видається тільки після проходження дублювання, під час якого новий працівник самостійно виконує свої обов’язки під керівництвом досвідчених співробітників. Під час дублювання проводяться тренувальні заняття, метою яких є отримання практичних навичок дій в разі аварії або пожежі.

Підтвердження відповідного рівня кваліфікації

Особа, відповідальна за електрогосподарство суб’єкта господарювання зобов’язано проводити організаційні, навчальні та контролюючі заходи з персоналом, який виконує оперативно-ремонтні роботи. Вони спрямовані на підвищення кваліфікаційного рівня, зведення до мінімуму аварійних ситуацій і травматизму. Працівники, задіяні до роботи з електроустановками, повинні регулярно підтверджувати групу електробезпеки, яка свідчить про наявність певних навичок і знань.

Ссылка на основную публикацию