Як розрахувати відрядну оплату праці

Залежно від обставин господарської діяльності, виражених переслідуваної метою керівника суб’єкта підприємництва, заробітна плата найманих працівників може бути розрахована по відрядної або погодинної системі. Якщо результат діяльності співробітників може бути виражений в кількісному вимірі, то зручно застосування відрядної заробітної плати. При використанні її в розрахунку винагороди працівників, на його розмір впливає тільки обсяг виробленої продукції або наданої послуги. Обов’язковою умовою є можливість відстеження якості продукції, що є результатом роботи, а також вираження її в кількісному вимірі.


Зарплата, розрахована за відрядної системі

розрахункова книжка

Всім співробітникам, робота яких оплачується за відрядною системою, видаються розрахункові книжки.

Вони підлягають заповненню бухгалтером і керівником підрозділу. У документі повинна бути відображена інформація про умови праці та застосовуваної методикою розрахунку її оплати. Книжка зберігається у працівника і підлягає наданню в бухгалтерію суб’єкта господарювання для внесення відповідних записів. Після закінчення роботи за нарядом, керівник підрозділу повинен його закрити, оформивши спеціальний акт і зробивши в розрахунковій книжці відповідний запис про результати праці, що впливають на розмір винагороди.


Види відрядної оплати праці

Як розрахувати відрядну оплату праці

При проведенні розрахунку розміру відрядної заробітної плати враховуються встановлені на підприємстві розцінки на виробництво певної кількості випущеної продукції або наданої послуги в конкретному обсязі. Нарахування винагороди проводиться відповідно до інформації, відображеної в наряді на виконання робіт і акті прийому готових робіт. Ці документи є підставою для внесення запису в розрахункову книжку працівника з метою визначення величини його заробітку. При незмінних виробничих умовах, відрядні розцінки не змінюються. Вони можуть бути змінені при зміні виробничих параметрів, включаючи зміну виду готової продукції. Відрядна оплата праці стимулює зростання продуктивності суб’єкта господарювання, оскільки оплаті підлягає тільки результат діяльності. При цьому не враховується витрачений час.


Форми тарифної системи оплати праці

Визначення відрядної розцінки

Розрахувати відрядну зарплату праці можна виходячи з обліку одиниці випущеної продукції. Для цього потрібно поділити параметри:

  • цінового критерію, що є встановленої для конкретного виду робіт і застосовується до вартового тимчасового періоду, тарифною ставкою;
  • норми виробництва продукції, розрахованої за одиницю часу.

Читайте також: Як оформити переведення на основне місце роботи з сумісництва

У деяких випадках в розрахунках враховується тривалість зміни. Якщо норма часу встановлена, то відрядну розцінку можна визначити твором параметрів:

  • тимчасових норм на виготовлення цієї продукції;
  • годинної тарифної ставки.

Відрядна система, в залежності від способу розрахунку винагороди може бути виражена в декількох формах оплати праці, кожна з яких розраховується за окремою методикою.

Як розрахувати пряму відрядну заробітну плату


Пряма відрядна оплата праці

Пряма відрядна система оплати праці може бути застосована при безпосередній оплаті праці співробітників за випуск продукції в конкретному кількості. Вона є базовою величиною, яку приймають за еталон в ситуаціях, коли розрахунок винагороди співробітника проводиться по інших методів. Застосовувані в розрахунку параметри повинні бути регламентовані внутрішньою документацією по підприємству. Величина визначається твором:

  • відрядного заробітку;
  • встановленої розцінки.

Розрахунок розцінок при використанні відрядно-преміальної системи

Відрядно-преміальна система передбачає наявність премії в заробітній платі, яка додатково нараховується працівнику в особливих виробничих випадках, обумовлених перевиконанням норм виробітку продукції, досягненням конкретних результатів, що стосуються якості кінцевого продукту, раціонального використання сировини і матеріалів, а також відсутністю бракованих виробів.

Застосовуваний вид ефективний в ситуаціях, коли досягнення нормативної якості продукції вимагає ретельного виконання всіх операцій технологічного регламенту. При розрахунку розміру винагороди враховуються показники якісних і кількісних результатів діяльності працівника. Для його визначення необхідно підсумувати грошову величину, розраховану за прямими відрядними розцінками і премію, встановлену внутрішньої розпорядчої документацією по підприємству. Розмір премії може бути змінений в залежності від наявності упущень в роботі.

Визначення винагороди за побічно-відрядній системі


Побічно-відрядна оплата праці

Побічно-відрядна оплата праці актуальна для співробітників, що виконують допоміжні роботи. Їх заробітна плата знаходиться в безпосередній залежності від результатів діяльності основних працівників. Вартість для розрахунку величини зарплати застосовується виходячи з показників тарифної ставки основних співробітників, яких обслуговує допоміжний персонал. Застосовувана методика мотивує особисту зацікавленість працівників, які обслуговують виробничі процеси, в результатах своєї діяльності.

Заробітна плата, розрахована за акордної системі

акордний заробіток передбачає виплату винагороди за виконання конкретної технологічної операції або повністю за комплексно виконану роботу. Оплата праці за такою системою можливо не тільки штатним співробітникам, а й працівникам, задіяних у виробництві на підставі укладених цивільно-правових договорів. Акордна оплата стимулює виконання робіт із залученням меншій чисельності співробітників в найкоротші терміни.

Читайте також: Звільнення під час випробувального терміну

Як розрахувати розцінку при відрядній оплаті праці, при обліку колективного результату ведення діяльності

Відрядна оплата праці розраховується відповідно до встановлених норм виробітку, застосовуваними до комплексної роботи всієї бригади, яка бере участь у виробничому процесі, якщо вона відноситься до категорії колективної. Колективна розцінка встановлюється не для окремого співробітника, а для всього колективу підрозділу. Застосування системи в розрахунку винагороди сприяє поліпшенню виробничих показників при роботі колективом над однією ідеєю. Кожен співробітник самостійно виконує доручену роботу, в якій він пов’язаний кінцевим результатом комплексної діяльності все бригади.

Як розрахувати заробітну плату за відрядно-прогресивній системі


Відрядно-прогресивна оплата праці

Застосування системи ефектно в умовах розвивається виробництва або в ситуаціях, коли є конкретне замовлення на великі обсяги продукції. Вона стимулює працівників до перевиконання плану. Постійне використання такої схеми розрахунку зарплати не рекомендується. Це може привести до втрати обґрунтованої залежності зростання зарплати від збільшення продуктивності. Відрядно-прогресивна заробітна плата може бути нарахована:

  • за стабільною розцінці, застосовуваної в ситуаціях, коли результат праці працівника відповідає встановленим об’ємним нормативам;
  • за підвищеними розцінками, в разі перевиконання виробничого плану.

Застосування безтарифної моделі

У розрахунку заробітної плати суб’єкти підприємництва все частіше застосовують безтарифні моделі, які є базовими в розрахунку винагороди за працю. Їх застосування стимулює бригаду співробітників компетентно організувати свою діяльність, результатом якої, є виробництво продукції регламентованого якості в необхідному обсязі. Застосовуючи таку схему, роботодавець оплачує тільки кінцеві результати діяльності робочих. Величина винагороди при цьому залежить від оцінки праці всього колективу керівником робіт.


Бестарифная модель оплати праці

В даній схемі присутні елементи, що застосовуються в розрахунку погодинної і відрядної зарплати. Залежно від вкладу в результат загальної виробничої діяльності, кожному співробітнику присвоюється коефіцієнт, відповідний певному кваліфікаційним рівнем. Винагорода за працю розраховується виходячи з обсягу виробництва і регламентованих розцінок на одиницю продукції. Зарплата розраховується з урахуванням вкладу кожного працівника, заздалегідь визначеного рівнем кваліфікації.

Ссылка на основную публикацию