Як розрахувати маржу: формула розрахунку

Доцільність функціонування компанії оцінюється економічними індикаторами. Основним критерієм, що застосовуються для моніторингу діяльності, є маржа. Її регулярний контроль дозволяє своєчасно виявити проблеми бізнесу, ідентифікувати його слабкі сторони і зміцнити сильні позиції. Параметр використовується для оцінки прибутковості галузі, а також для обґрунтування прийняття важливого рішення. Маржа завжди визначається при аналізі фінансового стану суб’єкта господарювання.


Що таке маржа

Що таке маржа

Маржа ідентифікується як різниця показників, що дозволяють оцінити параметри функціонування бізнесу і його рентабельність. При її визначенні враховується переважна позиція одного з індикаторів, що враховуються в аналізі. Оцінка спроможності компанії проводиться за допомогою порівняння двох критеріїв, віднесених до економічної і фінансової категорії. Різновиди параметра визначаються сферою господарювання, яка підлягає аналізу ефективності.

Поняття маржі застосовується в багатьох областях діяльності. Розрізняють декілька видів економічних індикаторів:

  • валовий;
  • варіаційний;
  • чистий процентний;
  • гарантійний;
  • кредитний;
  • банківський;
  • біржовий.

виробництво

Економісти визначають маржу різницею між ціною продукту і його собівартістю. При аналізі результатів роботи суб’єкта підприємництва, використовують валову різновид параметра, оскільки він впливає на чистий прибуток, яка використовується для інвестування з метою нарощування основного капіталу. Таке рішення сприяє розвитку компанії і збільшенню її прибутковості.

Банківська справа

У банківській сфері застосовне поняття кредитної маржі. Вона актуальна при оформленні договору кредитування і визначається різницею між вартістю отриманих фінансових благ за договором і сумою, яка виплачується позичальником з урахуванням нарахованих відсотків.

При заставному кредитуванні в розрахунках враховується гарантійна маржа, відповідна різниці вартості заставного майна і величиною виданого позики.

У сфері депозитування актуально поняття банківської маржі. Вона розраховується різницею параметрів кредитної і депозитної процентної ставки. Індикатор дозволяє збалансувати прибуток, отриманий банком в результаті інвестицій за рахунок коригування розміру відсоткової ставки.

Основним критерієм успішності функціонування фінансової установи, є чиста процентна маржа. Для її визначення необхідно розділити різницю доходів і витрат, віднесених до категорії комісії, на активи. У розрахунках можуть враховуватися всі активи або тільки ті, які в даний час приносять прибуток.

Читайте також: Як завести Яндекс гаманець в Білорусі

Фондові біржі

У біржовій діяльності застосовується варіаційна маржа. Параметр відрізняється нестабільністю і може мати позитивне або негативне значення. Він визначається величиною застави, за рахунок якого надається можливість отримання грошового або товарного кредиту для здійснення фінансових операцій спекулятивного характеру при маржинальної торгівлі. Margin виражається в процентному відношенні застави до величини відкритої позиції.


Поняття маржинального доходу

Параметр визначає суму коштів, що знаходяться в угоді, якими можна вільно розпоряджатися через відсутність їх відносини до зобов’язань трейдера. При закритих ордерах ціннісні об’єкти до них не належать, тому вся сума представлена ??у вигляді вільної маржі. Вона застосовується трейдерами для відкриття позицій і визначається різницею між засобами, що належать до категорії активів і запорукою, що є пасивом.

Як розрахувати маржу

Маржа є ключовим фактором при ціноутворенні і оцінці ефективності витрат на маркетинг. Вона дозволяє проаналізувати прибутковість суб’єкта і спрогнозувати його загальну прибутковість. Економічний показник є відносною величиною, вираженої в процентних вимірах. Він відповідає приватному прибутку і доходу, скоригованого на 100 відсотків.


Формула розрахунку маржинального доходу

Коефіцієнт маржинальність розраховується з орієнтацією на одиницю продукції, яка виробляється і реалізується компанією, ефективність якої оцінюється. Він не є характеристикою економічної структури суб’єкта підприємництва, проте дозволяє виявити вигідні і збиткові види продукту з точки зору отримання потенційного прибутку.

приклад

Відомий факт, що маржа підприємства відповідає 20 відсотків. Ці дані свідчать про те, що в кожному рублі виручки міститься 20 копійок прибутку. Решту коштів відносяться до категорії витрат.

Операційна маржа

Формула операційної маржі дозволяє розрахувати коефіцієнт, що ідентифікує рівень рентабельності компанії суб’єкта підприємництва в процесі здійснення ним операційної діяльності в стандартному режимі.

Для його визначення необхідно розрахувати частку прибутку від продажів при веденні господарювання за допомогою знаходження приватного прибутку до виручки. У розрахунку застосовується параметр прибутку до сплати податків і відсотків по кредитах. У нього включена собівартість реалізованої продукції, а також витрати, віднесені до комерційної, общехозяйственной і адміністративної категорії.

Розрахунок маржинальність продажів


маржинальна націнка

Якщо результати діяльності компанії представлені розширеним асортиментом продукції, то для оцінки рентабельності продажів рекомендується використовувати коефіцієнт маржинальність. Оцінка параметрів, розрахованих для всіх категорій товарів або послуг в окремо, дозволить визначити, яка продукція приносить найбільший дохід, і не витрачати фінансові ресурси на виготовлення незатребуваних товарів. Аналіз коефіцієнтів актуальний при визначенні обсягів виробництва кожного продукту з асортиментного ряду в разі застосування однакових технологій та використання ідентичного сировини.

Читайте також: Що таке консалтингові послуги

Формула маржинальність представлена ??у вигляді приватного параметра доходів і змінних витрат. Чим вище значення коефіцієнта, тим прибутковіше виробництво і результативніше робота його фахівців. Аналіз коефіцієнта необхідно проводити перед прийняттям керівником компанії рішень в області зміни або коригування маркетингових стратегій.

Відмінність параметра від прибутку

Формула розрахунку маржі визначена різницею між доходом компанії і собівартістю її продукції.

У розрахунку враховуються тільки ті витрати, які можна віднести до категорії змінних. Прибуток є результатом фінансової діяльності організації, розрахованим за виділений часовий період. Вона визначає засоби на балансі суб’єкта господарювання після обліку всіх понесених витрат на забезпечення виробництва і збуту. Різниця між параметрами полягає в обліку в розрахунках прибутку, крім собівартості, витрат виробництва, адміністративних витрат на організацію управління бізнесом, сплачених за користування позиковими засобами відсотків, а також отриманої винагороди за депозити або надані в позику цінності.

Відмінність індикатора від націнки

Націнка визначається приватним різниці між вартістю товару і собівартістю і величиною собівартості. Для перекладу параметра в процентне вимірювання, отриману величину необхідно помножити на 100. Оскільки націнка повинна покривати всі витрати, то вона інтерпретується як надбавка до собівартості, у вигляді певного відсотка.


Як розрахувати валову маржу

приклад

Товар був придбаний за ціною 200 гривень, а продали за 300 гривень. Маржа відповідає 33,33% = (300-200) / 300 * 100. Торгова націнка відповідає 50% = (300-200) / 200 * 100.


Маржа. Формула розрахунку

Маржа завжди пропорційна націнці. Вона ніколи не може перевищувати її величину. Базовою величиною при обчисленні параметра є дохід від продажу. Перед тим як порахувати маржу в процентах, необхідно визначити величину накрутки на товар, розділити її на отриманий дохід і помножити отриману цифру на 100.

Ссылка на основную публикацию