Як написати бізнес план: покрокова інструкція

На сьогоднішній день малий бізнес є поширеним явищем в економіці різних країн, в тому числі і в Росії. Він може бути представлений як невеликим приватним підприємством, тобто юридичною особою, так і фізичною особою в форматі ВП. Малий бізнес представлений в сфері продажів, а також послуг.

Відзначимо, що до малого бізнесу в Росії відносяться організації, в яких чисельність робітників не перевищує 100 чоловік в області будівництва і промисловості, 30 осіб в роздрібній торгівлі, в сільському господарстві і науково-технічних підприємствах ця цифра доходить до 60 осіб. У Європі та США цей показник значно вищий і становить 300 і 500 осіб відповідно.

Значення малого бізнесу для економіки будь-якої країни дуже велике, особливо для держав, в яких відзначається високий рівень безробіття. За рахунок нього створюються нові робочі місця, а також відбувається задоволення потреб споживачів у багатьох послугах і товарах. У зв’язку з цим, держава веде активну політику в підтримці малого бізнесу. Для його успішного створення, розвитку та існування необхідно ефективний план з урахуванням всіх можливих варіантів розвитку подій.

Бізнес-план на початковому етапі створення власної справи допомагає остаточно оформити ідею і способи реалізації бізнесу, а також визначити суму вкладень. Головною метою будь-якого бізнес-плану, є опис всіх етапів реалізації бізнесу, розрахунок необхідних витрат, визначення його елементів, визначення часу виходу бізнесу на отримання прибутку, прорахунок сильних і слабких сторін, а також ризиків і переваг власної справи.

Відзначимо, що таким важливою справою, як складання стратегії розвитку власної справи займаються і великі фірми, які пропрацювали не один рік. У них існують спеціальні відділи, які займаються плануванням подальшого просування бізнесу та його збереження на плаву.

Відкриваючи власну справу ви можете самі скласти стратегію розвитку вашого бізнесу спираючись на шаблони і поради, які будуть приведені нижче. У даній статті ми розповімо, як написати бізнес-план з покроковою інструкцією.

При написанні бізнес-плану, ми повинні врахувати і описати такі основні моменти:

 • мети створення власної справи;
 • конкурентоспроможність на ринку;
 • управлінський потенціал (іншими словами, обсяг роботи, з яким може впоратися керівник і його підлеглі);
 • гнучкість моделі;
 • ступінь схильності впливу зовнішніх чинників;
 • фінансова складова, а також кінцеві результати.

Оформлення бізнес-плану

Бізнес-план може бути оформлений у вигляді офіційного документа з обкладинкою, написаний на аркуші паперу від руки або ж представлений в електронному форматі. Структура бізнес-плану та зміст його основних розділів, включаючи в себе пункти, які в деяких випадках можуть бути опущені:

 • титульний лист (не завжди використовується);
 • короткий опис проекту в цілому (резюме);
 • основні ідеї проекту;
 • аналіз сектора і ринку загалом, SWOT-аналіз, цільова аудиторія;
 • план реалізації проекту;
 • рентабельність бізнес-ідеї;
 • необхідна нормативна база;
 • додатки.

Титульна сторінка

Титульний аркуш проекту являє собою обкладинку, на якій вказуються важливі елементи бізнес-ідеї. До них відносять: назву і автор проекту (бізнесу), рік і місце створення проекту, також можна вказати його первісну вартість, тобто вкладення.

резюме

Резюме в бізнес-плані являє собою короткий опис справи в цілому, яке складається так, щоб воно зацікавило потенційних інвесторів і партнерів.

Для початку необхідно описати обгрунтування актуальності й затребуваності пропонованої послуги або товару. Для цього необхідно провести аналіз ринку даної сфери. Визначити цільову аудиторію, на яку поширюватиметься діяльність вашого бізнесу. Для цього необхідно приділити увагу самій ідеї бізнесу, її актуальності, ступеня поширеності, а також одержуваних доходів. Другий важливий пункт – опис факторів, що впливають на життєздатність бізнесу, його дохід і реалізацію за планом. Приділяємо особливу увагу опису ідей, цілей і завдань проекту.

Читайте також: Як виділити ПДВ із суми: формула

Основні ідеї

Наступний пункт необхідно присвятити повного і детального опису ідеї самого бізнесу. При його складанні необхідно не тільки описати основу, але продумати можливі варіанти і способи розширення наявної пропозиції. Наприклад, розширення лінійки товару або його видозміна, розширення спектра послуг. Уважне, грамотне і обдумане написання попередніх пунктів дозволить вам скласти план реалізації основних заходів і етапів по веденню бізнесу в роботу і його функціонуванню.

Перед тим як висувати ідею для її подальшої реалізації, необхідно провести якісний аналіз ринку товарів і послуг. Це допоможе вам визначити, що пустує, і малоосвоєний сегмент пропозицій. Після формування ідеї, необхідно більш детально вивчити профільну сферу для того, щоб визначити можливі шляхи розвитку бізнесу, цільову аудиторію, тобто споживача. Необхідно вказати наступні дані: загальна, коротка інформація про галузь, її основні економічні показники, перспективи та динаміка розвитку; важливе значення має опис конкурентів і їх фінансових показників, кон’юнктури ринку.

Аналіз сектора і ринку загалом, SWOT-аналіз, цільова аудиторія

Паралельно необхідно визначити сильні сторони і переваги свого проекту, можливості, описати ризики, загрози – іншими словами, зробити SWOT-аналіз ідеї. Для зручності складається таблиця. На кожен ризик повинен бути складений план заходів щодо її подолання або альтернативні варіанти дій.

Необхідно приділити особливу увагу опису цільової аудиторії споживачів – скласти її портрет. Він включає в себе інформацію про статево-віковою і соціальної групи, про цінності та мотиви, які будуть рухати людей на використання вашої послуги або покупку товару. Ця робота дозволить визначити способи збільшення інтересу і споживання ваших товарів і послуг у наявної цільової аудиторії, а також дозволить залучити нові групи. У цьому ж пункті потрібно описати найбільш вигідні і рентабельні шляхи збуту продукції або послуги. Даний пункт вашого бізнес-плану є важливою і невід’ємною його частиною, тому до його написання необхідно підійти відповідально.

План реалізації проекту

При складанні плану заходів не рекомендується позначення точних дат і часу завершення тієї або іншої дії. Тут також необхідно пам’ятати про існування різних видів плану, які виконують певні функції і включають свої специфічні функції. Першим з них є стратегічний і маркетинговий план. Він включає в себе складання таблиці заходів з зразковими тимчасовими відрізками і необхідними коштами і ресурсами, а також близьке до нього побудова стратегії (завдань і способів їх виконання). Тут же відбувається визначення принципів ціноутворення за товар або послугу, їх каналів збуту, виробляється рекламна тактика.

Рентабельність бізнес-ідеї

На основі попереднього плану відбувається складання фінансового, що включає в себе всі статті доходів і витрат на весь період роботи, в тому числі облік заробітної плати. Якщо у вас немає впевненості в правильності його складання, то краще цю функцію доручити професіоналові. Наступним пунктом буде написання виробничого плану. Це опис всього процесу створення товару починаючи від вибору постачальника і надходження сировини, до виготовлення товару і його реалізації. Обов’язково потрібно прописати і адміністративний план, що включає в себе визначення обов’язків кожної робочої одиниці, рівень заробітної плати, а також заходи щодо оптимізації роботи співробітників. Наприклад, участь в конкурсах, підвищення кваліфікації.

Рентабельність є показником ефективності бізнесу.

При її розрахунку враховуються всі наявні ресурси, які можна і потрібно використовувати на початковому етапі створення бізнесу, а також протягом усього його розвитку. Тут ми говоримо про початковому капіталі, а також можливих інвестиційних вливань. Даний розрахунок дозволяє нам визначити час виходу на точку беззбитковості і переходу до прибутку. Якщо прогноз складається на довгий період, важливо врахувати можливе зростання фонду заробітної плати, рівень інфляції, а також можливі витрати на оновлення техніки і подорожчання матеріалів.

Читайте також: Що має бути в куточку споживача

Необхідна нормативна база

Визначення та складання нормативної бази необхідно для законної та ефективної роботи бізнесу. Тут збираються різні дозволи, акти, дозволи, програми, допуски, ліцензії, які супроводжують роботу малого бізнесу.

Спрощений варіант бізнес-плану

Простіший варіант, як правильно скласти бізнес-план для малого бізнесу самому, зводиться до написання відповідей на шість запитань: «хто», «що», «як», «коли», «чому» і «де». Відповідаючи на перший блок питань потрібно визначити ваших конкурентів, споживачів, а також виконавців і робітників. При відповіді на питання «що» визначається наступне: що виробляється і постачається на ринок, які переваги є перед конкурентами, зв’язку та навички, які можна використовувати в ході розвитку своєї справи, що потрібно вашим клієнтам. Далі, визначаємо, як буде відбуватися реклама і просування вашої послуги або товару, ваші обов’язки і обов’язки ваших співробітників. Відповідаючи на четверте питання, ми визначаємо тимчасові рамки початку роботи бізнесу, проведення заходів та отримання прибутку. П’ятий пункт присвячений мотивами. Описуються мотиви вибору саме цієї ідеї, її актуальність. З іншого боку причини вибору її споживачами їх рушійні сили. І, нарешті, в останньому пункті описуються канали та шляхи місць збуту продукції або послуги, визначаються місця і канали пошуку клієнтів.

Бізнес-план має велике значення для розвитку вашої справи з кількох причин. По-перше, грамотно складений, він здатний привернути увагу потенційних інвесторів. По-друге, допомагає відслідковувати рівень розвитку і відхилення по намічених критеріям і датам. По-третє, дозволяє визначити слабкі сторони і шляхи їх подолання. По-четверте, допомагає побачити перспективні шляхи розвитку і розширення вашого бізнесу.

Важливим і незаперечним плюсом самостійного складання бізнес-плану є факт повного занурення в ідею, глибоке, усвідомлене вивчення тематики, що дозволить вам бути більш досвідченим керівником. Від того, наскільки правильно ви склали бізнес-план для малого бізнесу залежить його життєздатність. Якщо при складанні бізнес-плану самостійно можуть виникнути труднощі, то ви можете звернутися до наших порад, літературі, представленої у всілякій формі, а також до фахівців, наприклад, при складанні фінансового плану.

Ссылка на основную публикацию