Відрядна оплата праці в трудовому договорі зразок

Трудовий договір є документом, що підтверджує наявність відносин між працівником і роботодавцем, що регламентуються чинними нормативно-правовими актами. Він складається незалежно від застосовуваної форми оплати праці. Грамотно оформлений документ є основою взаємовідносин між сторонами угоди. Він направляє їх в русло підпорядкованості вимогам трудового законодавства, що гарантовано захищає інтереси і права обох сторін.


Оформлення трудових відносин

Відрядна оплата праці: особливості та нюанси

Відрядна оплата праці має на увазі отримання доходів працівником, розмір яких залежить від обсягу випущеної продукції або наданих послуг за регламентований час.

Застосування системи стимулює зростання продуктивності, а також терміни виконання робіт. Заробітна плата розраховується відповідно до затверджених на підприємстві тарифами. Негативною стороною застосування схеми є можливе недотримання вимог до якості продукції або послуги через прагнення збільшити обсяги. Навіть забезпечення працівника нормальними умовами праці, сучасним обладнанням та інструментами не гарантують якісне виконання робіт. Варто зазначити, що співробітники, прагнучи досягти необхідних виробничих обсягів, можуть не дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці. Це призводить до порушень правил безпечного виконання робіт, до збільшення ризику травматизму та аварій.


Що таке відрядна оплата праці

Коли краще застосовувати


Як розрахувати розмір заробітної плати по відрядній системі оплати праці

Застосування відрядної системи нарахування заробітної плати не завжди актуально в умовах виробництва. При її використанні, роботодавець може зіткнутися з проблемами з наповненням вакантних посад, оскільки багато хто воліє погодинну схему оплати праці. Оформляючи трудову угоду, яка передбачає відрядну заробітну плату, працівник завжди зіставляє вимоги роботодавця до термінів і обсягів виробництва зі своїми можливостями. Важливе значення на результат праці надають створені умови праці та наявність якісного обладнання та інструментів.


Види відрядної системи оплати праці

Актуально укладення трудового договору, що регламентує оплату виробничої діяльності по її результатами в ситуаціях оформлення відносин з контрагентами на замовлення певного обсягу продукції, який потрібно виконати в строго обумовлені терміни. Схема нарахування заробітної плати напевно виключить простої. У разі купівлі дорогого обладнання, вона дозволить оперативно задовольнити запити роботодавця за його тестування і відпрацювання витрачених на придбання матеріальних засобів. Вже працюючих співробітників переводять на таку схему при поганих результатах їх діяльності з метою мотивації. Відрядна зарплата дозволяє точно визначати виробничі обсяги, тому що саме від цих показників залежить її розмір.


Коли застосовується відрядна система оплати праці

Порушення умов договору: обставини і наслідки

Вимоги угоди можуть бути порушені при настанні обставин, обумовлених технологічним процесом, особливостями виробництва або індивідуальними якостями працівника.

Недотримання технологічного регламенту може призвести до втрати кінцевого якості продукції, а також до випуску шлюбу, який не оплачується роботодавцем. Порушення правил безпеки проведення робіт збільшує ризики травматизму і аварій, що унеможливить своєчасне виконання запланованого обсягу. Використання сировини та витратних матеріалів понад запланованої кількості забезпечить збитки підприємства, пов’язані з невідповідністю результатів праці з витраченими ресурсами. Прагнення співробітника до виконання плану може призвести до невідповідності його результатів праці вимогам стандартів сертифікатів якості.


Доцільність застосування відрядної системи праці

види системи

Залежно від пріоритетних орієнтирів, прийнятих за розрахунковий еталон, розрізняють кілька видів відрядної системи оплати праці. У деяких видах схем враховуються тільки параметри виконаного плану. У більш прогресивних методах враховуються:

 • дотримання регламентованого сертифікатами якості підсумкового продукту;
 • перевиконання плану;
 • відсутність бракованої продукції.

Читайте також: В який термін працівник повинен отримати розрахунок при звільненні

Відрядна оплата праці в трудовому договорі, зразок і порядок складання

Чинне законодавство визначає, що трудовий договір є основним документом, який регулює відносини між його сторонами.

Неприпустимо його висновок в усному вигляді. Письмова форма угоди означає, що роботодавець наймає на роботу співробітника і зобов’язується йому своєчасно виплачувати заробітну плату, в розмірі, розрахованому відповідно до згаданої схеми оплати. Працівник при цьому зобов’язується сумлінно виконувати обов’язки, регламентовані в угоді і в посадовій інструкції, виражені у виконанні планового обсягу робіт за встановлений час. Формування планових величин визначається стандартними і нормативними значеннями.


Що таке трудовий договір

В угоді обов’язково має бути зазначено, що розмір заробітної плати залежить від результативних показників праці. Обов’язково вказівку окладів, тарифів, ставок, робочого періоду і часу, необхідного для виконання планових обсягів. Договір складається у двох примірниках, в кожному з яких є обов’язковими два підписи – роботодавця і працівника. Законодавчі норми не передбачають положення, в яких би були прямі вказівки про нотаріального засвідчення документа, тому процедуру можна не ініціювати. Після оформлення угоди, документ підлягає реєстрації відповідно до встановленого на підприємстві порядком внутрішнього документообігу. Один його оригінал залишається на зберігання на підприємстві, а другий примірник передається працівнику.

При складанні текстової частини документа важливо передбачити відсутність протиріч в ній до вимог внутрішніх нормативних документів по підприємству, таких як штатний розклад, колективний договір, Положення, Порядки і технологічні регламенти. Зміст і зовнішній вигляд трудової угоди, оформленого з працівником, зарплата якого розраховується по відрядній схемою, нічим не відрізняється від стандартної форми, що застосовується до умов роботи, вираженої погодинної системою. Зразок трудового договору з відрядною оплатою праці допоможе грамотно скласти документ, враховуючи необхідні розділи.

Читайте також: Звільнення перекладом в іншу організацію: плюси і мінуси

структура документа


Законодавче регулювання оформлення трудової документації

Трудова угода, як і будь-який договір, повинен містити обов’язкові розділи:

 1. Назва документу.
 2. Місце оформлення.
 3. Реєстраційний номер.
 4. Идентифицирующая інформація про учасників угоди.
 5. Предмет договору, із зазначенням посади, на яку приймається фізична особа, термін дії контракту і дата, коли слід приступити до виконання трудових обов’язків. Обов’язково вказівку типу співробітництва, яке може бути основним або за сумісництвом. Якщо до працівника застосуємо випробувальний термін, то в угоді слід відобразити цю інформацію з деталізацією умов зміни статусу.
 6. Перелік посадових обов’язків працівника, що стосуються ведення виробничої діяльності, дотримання норм безпеки, а також поведінки і взаємин у колективі.
 7. Зобов’язання роботодавця, пов’язані з забезпеченням співробітника виробничими обсягами, а також видаткових сировиною, обладнанням, інструментами та засобами індивідуального захисту для забезпечення технологічного процесу.
 8. Права сторін, виражені в оплаті праці для працівника і в отримання якісних результатів руда в необхідному обсязі – для роботодавця.
 9. Регламентування часу роботи і відпочинку.
 10. Порядок оплати праці із зазначенням застосовуваної схеми для розрахунку заробітної плати, термінів виплат, а також умов, при яких вона буде нарахована і способи проведення платежу.
 11. Відповідальність сторін.
 12. Способи вирішення спірних ситуацій.
 13. Реквізити і підписи сторін.

Що потрібно відобразити в розділі про оплату праці

Оформляючи відносини зі співробітником, у роботодавців часто виникає питання про те, як в трудовому договорі прописати відрядну оплату праці. Керівнику підприємства слід відповідально підійти до розділу, який стосується оплати праці. Для того щоб в процесі співпраці знизити ризики виникнення суперечок щодо розрахунку заробітної плати, слід детально розписати всі нюанси. У документі має бути зазначено вид застосовуваної схеми розрахунку зарплати. Якщо вона передбачає виплату премії, то слід вказати – за які досягнення.

Розрахунок грошової величини може проводитися виходячи з обсягу робіт, виконаного бригадою або працівником індивідуально. В угоді зазвичай вказується вартість продукції або наданої послуги, вираженої в одиничному вимірі. Тарифні параметри повинні бути відображені в цифровому вимірі. Не допускаються посилання на внутрішню розпорядчу документацію. Вся інформація повинна бути розглянута в договорі, в якому також рекомендовано регламентування термінів виплати заробітної плати.

Ссылка на основную публикацию