Субсидіарна і солідарна відповідальність: відмінності

Всі людські відносини регулюються критерієм відповідальності. Залежно від сфери життєдіяльності індивідуума і обставин, що склалися розрізняють кілька її видів, що відрізняються характерними рисами і формою прояву.

Субсидіарна і солідарна відповідальність, відмінності між якими полягають в нюансах і механізмі регулювання виниклої проблеми, виникають при наявності декількох боржників по одній справі і є результатом цивільно-правових відносин. Залучення до неї винних суб’єктів можливо тільки, якщо подія передбачено законодавчими нормами або умовами договірних відносин.

Що таке субсидіарну відповідальність

Суб’єкт підприємницької діяльності несе фінансові зобов’язання за непогашену заборгованість перед кредиторами та уповноваженими органами, у вигляді субсидіарної відповідальності.

Обов’язковою умовою її настання є участь в заході сторін:

 • позивача;
 • відповідача, що є боржником;
 • осіб, додатково несучих, відповідно до умов договору, відповідальність.

Види субсидіарної відповідальності

Розрізняють декілька типів субсидіарної відповідальності, відмінності між якими полягають в обставинах і умовах її настання.

 1. Відмова відповідача виконувати зобов’язання, обумовлені договірними відносинами незалежно від наявності або відсутності грошових коштів або майна, необхідного для задоволення вимог кредитора.
 2. Нестача коштів для виконання зобов’язань перед кредиторами у підприємства – банкрута. Перед залученням до відповідальності необхідно довести факт субсидіарної винності.

До юридичної особи може бути пред’явлена ??договірна і статутна відповідальність.


Види субсидіарної відповідальності

До договірному відповіді залучається особа, з яким у боржника або у кредитора оформлені договірні відносини, наприклад, поручительства. У такій ситуації поручитель несе відповідальність в разі, якщо боржник не виконує зобов’язання перед кредитором.

До статутного відповіді залучаються особи за доведення боржника до стану банкрутства, що забезпечує гарантії виконання зобов’язання перед кредитором.

Кого можна залучити

До відповідальності субсидіарного типу можуть бути залучені всі особи, які беруть безпосередню участь в керівництві підприємством:

 • керівники і засновники компанії;
 • голова ліквідаційної комісії;
 • контролюючі органи.


Кого можна залучити до субсидіарної відповідальності

При наявності факту нанесення кількома особами шкоди, що спричинило за собою формування непогашених зобов’язань, все відповідачі залучаються солідарно.

Читайте також: Облік основних засобів на підприємстві

Залучення контролюючих органів

Якщо контролюючі органи боржника своїми діями завдали майновий, законодавчо невиправданий шкоди, то відповідно до виникненням необхідності несення субсидіарного відповіді, вони повинні компенсувати збитки.

До контролюючих органів належать суб’єкти в статусі юридичної або фізичної особи, що мають право на протязі 2 років до ініціації процедури банкрутства, давати обов’язкові для виконання рекомендації про управління компанією.

Як розподіляється відповідальність

Цивільний Кодекс Російської Федерації визначає можливість рівномірного розподілу боргу між відповідачами, що обумовлює законність вимог солідарного субсидіарного боржника, який виконав в повному обсязі зобов’язання, від інших учасників відповідальності у вигляді компенсації їх частини заборгованості.


Особливості застосування субсидіарної відповідальності

умови залучення

До субсидиарному відповіді зазвичай залучаються особи, вина яких очевидна в доведенні компанії до стану банкрутства. Для реалізації заходу необхідно дотримання обов’язкових умов, які дозволяють визначити загальний рівень відповідальності:

 1. Офіційне визнання боржника банкрутом, підтверджене рішенням арбітражного суду.
 2. Встановлений розмір вимог кредиторів.
 3. Оцінка і реалізація майна боржника.

Субсидіарний відповідь буде можливий тільки за умови, якщо оціночна вартість майна менше боргу компанії.

солідарна відповідальність

Постраждала особа має право стягнути з винного грошові кошти в еквіваленті зобов’язань. Реалізація процедури вимагає судового розгляду, якому має передувати спроба врегулювання проблеми в претензійному порядку. При цьому не враховується кількість відповідачів у позивача.


Що таке солідарна відповідальність

Законодавчо регульований механізм відшкодування збитку

Відшкодування шкоди може бути вироблено як одним боржником в повному обсязі заборгованості, так і кожним відповідачем відповідно до рівномірно розподіленим часткою зобов’язань.

Якщо потерпіла особа недоотримало компенсацію боргу від одного відповідача, то суб’єкт має право вимагати залишок заборгованості в іншого.

Після погашення основної частини грошових коштів, відповідачі самостійно проводять розгляду за принципом солідарної відповіді, в якому один учасник процедури стає боржником, а інший кредитором.

Застосування у підприємницькій сфері

Законодавство визначає можливість виникнення солідарного залучення в сфері підприємницької діяльності в ситуації, коли кілька людей пов’язані одним зобов’язанням. Якщо один з учасників угоди не в змозі виплатити борг, то він стягується з іншого учасника. Такі норми поведінки поширюються і на ситуації, коли в угоді беруть участь кілька позикодавців, вимоги кожного з яких об’єднані в солідарні.

Читайте також: Чим виручка відрізняється від прибутку

Причини виникнення відповідальності

Солідарні зобов’язання виникають в момент оформлення договірних відносин між учасниками заходу. Основними причинами можуть бути:

 • неподільні характеристики предмета заборгованості;
 • успадкування боргів у спадок;
 • реорганізація суб’єкта підприємницької діяльності та прийняття його в правонаступництво;
 • спільне проживання орендарів в житло орендодавця;
 • рішення суду щодо розглядів, в яких уповноважені органи зобов’язують відшкодувати завдані збитки.

Підставою для порушення діловодства солідарного характеру є оформлені договірні відносини між декількома суб’єктами підприємництва або цивільними особами щодо неподільного предмета зобов’язання. Якщо ситуація передбачена в законодавстві, на норми якого можна послатися для ініціації діловодства по стягненню боргу, то наявність договору необов’язково.

Солідарна і субсидіарну відповідальність: в чому відмінність

Щоб зрозуміти, чим солідарна відповідальність відрізняється від субсидіарної, слід спочатку виділити положення, які є характерними для обох видів вирішення проблеми. Обидва типи відповідальності:

 • є результатом цивільно-правових відносин;
 • наступають в законодавчо обґрунтованих ситуаціях;
 • припускають наявність декількох боржників або кредиторів.

Відмінність солідарної та субсидіарної відповідальності полягає в фактах:

 1. До солідарного відповіді залучаються кілька учасників заходу, тоді як субсидіарне рішення проблеми може бути реалізовано в колективному або індивідуальному порядку.
 2. При солідарному відповіді вимоги пред’являються всім винуватцям події одночасно, а при субсидіарної – вирішення проблеми проводитися персоніфіковано, з притягненням до відповідальності тільки одного учасника. У відповідача, після повного самостійного задоволення вимог позивача, виникають солідарні відносини з іншими винними в нанесенні шкоди учасниками, які зобов’язані йому компенсувати витрати.

Варто відзначити, що солідарна відповідальність є основною, а субсидіарну – додаткової, що виникає тільки при наявності згоди участі в рішенні проблеми незалежної сторони або в незалежних від людини умовах.

Ссылка на основную публикацию