Що таке солідарна відповідальність в цивільному праві

Солідарна відповідальність – це зобов’язання, що формують необхідність відповідати за свої дії і вчинки, які мають негативний характер. Вона є різновидом цивільно-правової відповідальності, сформованої на підставі юридично оформлених відносин.

Що таке солідарна відповідальність, її види та передумови настання

Солідарний відповідь перед правопорушенням визначає право потерпілого самостійно визначити особу, яка в претензійному або судовому порядку буде нести відповідальність за заподіяну шкоду. Після виплати боргу відповідач має право регресивного вимоги боргу від солідарних боржників.


Види цивільно-правової відповідальності

У разі відсутності повної грошової суми, необхідної для оплати боргу у основного боржника, відсутню частину можуть доплатити інші відповідачі на правах поручителя або спільного користувача благами або послугами, які були надані позивачем.

Розрізняють декілька видів відповідальності, що є результатом порушення певних вимог:

 • юридична;
 • матеріальна;
 • моральна;
 • політична.

Щоб уникнути солідарної відповіді, кожна сторона повинна:

 • володіти здібностями аналізувати ситуацію;
 • прогнозувати наслідки власних дій або бездіяльності;
 • вибирати оптимальний спосіб вирішення виниклої проблеми;
 • бути готовою прийняти наслідки свого вибору.

Передумовами відповідальності є:

 • неподільність предмета зобов’язання;
 • факт заподіяння шкоди групою осіб.

При настанні події кредитор пред’являє боржникові вимогу про виконання зобов’язань, які можуть бути реалізовані окремим боржником або їх групою.

Відповідальність поручителя настає в ситуації, якщо ця подія обмовляється в договорі, відповідно до якого людина, що прийняла на себе обов’язок повинен виконати солідарні зобов’язання з основним боржником.

Наочний приклад солідарної відповідальності можна розглянути в сфері кредитування, при оформленні кредитних коштів в користування під поручительських забезпечення. При невиконанні зобов’язань позичальником, відповідальність за його борг він несе разом з поручителем.


Джерела виникнення зобов’язань

Коли суб’єкт може бути притягнутий до солідарної відповідальності

Спільна відповідальність настає в ситуаціях, обумовлених невиконанням зобов’язань однієї зі сторін договірних відносин:

 • страховиком, відносно не твори виплати страхового відшкодування вигодонабувачу;
 • учасниками товариств, які несуть відповідь власними майновими володіннями;
 • спадкоємцями, які вступили в спадок і що несуть спільний відповідь;
 • дієздатними громадянами, які проживають в житлових приміщеннях за заповідальним відказом, що несуть спільну відповідальність з власниками володінь;
 • подружжям у всіх питаннях, що стосуються фінансових та майнових відносин;
 • споживачами послуг;
 • поручителями, відповідно договірними умовами.

Читайте також: Що таке шоурум: що значить

Солідарний відповідь вимагає обов’язкового підпорядкування. Він застосовується лише в ситуаціях, передбачених умовами договору або нормами законодавства.

Можливості для постраждалої сторони

Солідарна форма відносин сприяє захисту інтересів і прав кредитора, діяльність якого пов’язана з ймовірністю фінансових ризиків, обумовлених веденням підприємницької активності. Вона дозволяє потерпілому в результаті подій, обумовлених договірними умовами отримати борг не у прямого боржника, а у осіб з його групи.

При пред’явленні претензії щодо повернення фінансового боргу конкретній особі, матеріальний відповідальність несуть всі учасники угоди в рівних частках, якщо це передбачено в договорі. Всі особи вважаються зобов’язаними до моменту погашення загальної заборгованості. Якщо борг був виплачений в повному обсязі або в перевищенні розмірі його особистої долі в загальній величині одним громадянином, то він має право на регресивний вимога до інших учасників.

законодавче регулювання

Щоб зрозуміти, що таке солідарна відповідальність в цивільному праві, слід ознайомитися з його поняттям і основами регулювання. Вона виникає між громадянами за умови юридичного оформлення їхніх відносин. Цивільний Кодекс Російської Федерації передбачає факт солідарності в разі, якщо боржники мають безпосереднє відношення до комерційної діяльності.

Спільний борг підлягає виплаті усіма боржниками в певних договором або нормативними актами пропорціях, якщо інші умови не передбачені на законодавчо рівні.

Юридичні нюанси

Реалізація процедури стягнення заборгованості регулюється Цивільним Кодексом Російської Федерації. Виконане зобов’язання одним учасником спільної відповідальності звільняє від неї один їх потенційних відповідачів. Однак, дана подія викликає новий вид зобов’язання, що обумовлює виникнення нових відносин, в яких особа, погасити заборгованість стає позивачем – кредитором, а його солідарні учасники – відповідачами.

Невиконання законодавчих норм одним учасником зобов’язання частки або повного розміру свого боргу може бути розподілено в рівній частці на інших осіб, які несуть спільний відповідь.

Солідарна відповідальність за боргами за комунальні послуги

В одній квартирі можуть проживати кілька сімей, які, як правило, є родичами, що оплачують послуги ЖКГ по одному особовому рахунку, відповідно до домовленості. Освіта кількох осередків суспільства відбувається при припиненні веденні спільного господарства, обумовленого виділенням кожної сім’ї окремого особового рахунку для проведення виплат.


Поширення обов’язку оплати комунальних платежів

Борг за комунальні послуги рівномірно розподіляється на кожного зареєстрованого на житловій площі громадянина, незалежно від кількості сімей, які проживають на її території. Кожен несе особисту відповідальність за оплату своєї частини користування благами. Одночасно формується солідарна відповідальність за виникнення загального боргу за одиницю житлової площі, яка може бути окремою квартирою, кімнатою в комунальному житло або будинком.

Для власників житлового будинку законодавство не передбачає солідарну відповідальність.

Вона може бути застосована тільки до членів сім’ї власника житлового приміщення. До кожного може бути пред’явлена ??вимога про стягнення боргу, відповідно до частки його володіння нерухомості.

Читайте також: Прибутковий податок це податок – поняття терміна

Ссылка на основную публикацию