Блог порад на всі випадки життя

Довела до сліз. Стало відомо про дівчинку, яка під час перформансу на параді розчулила всіх

Що таке ліквідність підприємства – формули розрахунку коефіцієнтів

Під ліквідністю розуміють оборотність активів організації, яка дає можливість власнику погасити борги, не порушуючи встановлені терміни. Рівень ліквідності розраховується відношенням реальної суми грошових коштів і бистрореалізуемих активів до всіх існуючих зобов’язань (пасивів). Будь-якому підприємцю дуже важливо розуміти значення цього поняття, тому сьогодні ми поговоримо про те, що таке ліквідність простими словами.


Ліквідність – ступінь фінансової стабільності підприємства

Угруповання активів і пасивів

У кожної цінності, що знаходиться на балансі організації свій рівень оборотності. Всі активи об’єднані в 4 групи, згідно їх здатності бути реалізованими:

Розрізняють активи:

 • неліквідні, які не можна продати (А4). Також це активи, конвертовані в гроші через тривалий період експлуатації. Наприклад, споруди, технічне обладнання, нематеріальні активи, вкладення, незавершені будівельні об’єкти, неоплачена заборгованість дебітора, продукція на складі, яка поки не реалізована;
 • низьколіквідні (реалізація протікає повільно) (А3). Їх продають за ціною практично рівнозначною ринкової протягом тривалого часу. Включають основні засоби, запаси, заборгованість дебіторів з періодом погашення понад рік;
 • ліквідні продаються досить швидко (А2). Являють собою заборгованість дебіторів з терміном повернення до року, запаси, цінні папери;
 • високоліквідні активи реалізуються в будь-який час швидко (А1). Це цінні папери компаній з великим річним оборотом, цінні папери, забезпечені державою, векселі, незаперечна заборгованість дебітора, цінні метали, готівкові кошти в касі та на рахунку.

Високий відсоток високоліквідних активів у загальному обсязі активів підприємства гарантує його стабільне фінансове становище.

У свою чергу, пасив підприємства (його зобов’язання) буває:

 • дуже терміновим (П1). Так само як наявна заборгованість перед працівниками, постачальниками, підрядниками, бюджетом і т. П .;
 • короткостроковим (П2). Включає короткострокові позики, кредити, інші зобов’язання, резерви майбутніх витрат;
 • довгостроковим (П3). Включає довгострокові позики і інші пасиви згідно 4 розділу балансу організації;
 • постійні (П4). До них відноситься капітал підприємства.


Гроші є мірилом ліквідності

види ліквідності

Ліквідність підприємства це наявність активів, які можна продати за ціною практично дорівнює ринковій. Ліквідне підприємство самостійно гасить наявну заборгованість перед кредиторами шляхом продажу оборотних коштів. Для визначення платоспроможності підприємства вдаються до фінансового аналізу і коефіцієнтам ліквідності. Показники говорять про реальну можливість організації розрахуватися зі своїми зобов’язаннями в строк за допомогою своїх активів.

Читайте також: Що таке код бюджетної класифікації

Будь-яке ліквідне підприємство швидко знайде собі нового власника, при цьому колишній господар не залишиться в збитку. Непрямим, але не менш важливою якістю ліквідного підприємства є його репутація, кваліфіковані кадри, грамотно організована система управління.

Ліквідність балансу. Аналіз діяльності підприємства передбачає аналіз ліквідності його балансу. Оцінка полягає в зіставленні груп активів, розташованих за ступенем зменшення ліквідності і груп пасивів, розташованих за ступенем збільшення періоду розрахунку з кредиторами. Ліквідний баланс обов’язково відповідає вимогам: А1? П1, А2? П2, А3? П3, А4? П4.

Банківська ліквідність. Своєчасний розрахунок банку за фінансовими зобов’язаннями гарантує його успішне функціонування. Залежно від термінів платежів банківська ліквідність буває миттєвої, короткострокової, середньострокової і довгострокової. Джерелом ліквідності служать накопичення (готівкові гроші, активи) або кредити банків (у тому числі і Центрального Банку).

Ліквідність банку схильна до впливу зовнішніх факторів (політика, економічний стан країни) і внутрішніх чинників (обов’язки перед банками і підприємствами, розмір власного, позикового капіталів, кількість і цінність активів банку). Велика частка власних коштів забезпечує банку стабільність і високу ліквідність. Але надійність будь-якого банку залежить від ситуації в країні і світі.

Ринкова ліквідність. Показник зміни попиту (пропозиції) під діями учасників ринку (покупців і продавців). Щоб ринок був ліквідним, на ньому має полягати необхідну кількість операцій купівлі (продажу). Різниця в ціні купівельної і ціною продажної в такому випадку невелике. Разова операція на високоліквідному ринку істотно не змінює вартість продукту. Ліквідний ринок згладжує зміна попиту або пропозиції, зберігає ціну товару колишньою.

Грошова ліквідність. Для грошей характерна висока оборотність. Їх можна використовувати, щоб розрахуватися за товари і послуги. Цінність грошових коштів не змінюється, їх номінальна вартість не втрачається. Зазвичай гроші мають досконалої ліквідністю, але не завжди за них можна відразу отримати товар. Висока конвертованість грошових коштів гарантована в умовах стабільного валютного курсу.

Читайте також: Що показує рентабельність основної діяльності

Ліквідність цінного паперу. На фондовому ринку має значення покупки (продажу) акції, ф’ючерсу або іншого предмета біржової угоди швидко і зі збереженням вартості. Ліквідність цінних паперів – обмін паперів на гроші за короткий період без значної зміни ринкової ціни. Чим нижче оборотність цінних паперів, тим більше фінансові втрати під час її придбання (реалізації).

Високий показник оборотності говорить про швидку купівлі (продажу) паперу і відсутності впливу угоди на поточну ринкову ціну.

Ліквідність оцінюють шляхом підрахунку укладених угод (торгів). До обліку беруть розмір спреду (відміну найвищої ціни попиту від найменшої ціни пропозиції). Велика кількість угод і невелика різниця у вартості роблять цінні папери високоліквідними активами.


Ліквідність підрозділяється на кілька видів

Визначення показників ліквідності

На основі інформації бухгалтерського балансу розраховуються наступні показники оборотності:

 1. Коефіцієнт поточної ліквідності визначає фактичну можливість погашення боргів оборотними засобами. Він показує платоспроможність з урахуванням майбутньої оплати заборгованості дебіторів. Якщо реальні (поточні) кошти більше реальних пасивів, то діяльність не знаходиться під загрозою. Формула виглядає наступним чином: КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2). У нормі показник коливається від 1,5 до 2,5. Висока поточна оборотність говорить про дуже гарну платіжності організації.
 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності визначає можливість розплатитися по короткострокових боргах навіть в разі труднощів зі збутом товару. Для розрахунку цього показника беруть певні активи. Формула розрахунку: КБЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2). Його ідеальне значення 1,0. Коли коефіцієнт збільшується, зростає заборгованість дебіторів. Господарську діяльність такого підприємства не можна назвати успішною.
 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує можливість швидкого погашення конкретної заборгованості. До розрахунку беруть грошові та рівні їм кошти. Формула розрахунку: КАЛ = А1 / (П1 + П2). Показник не повинен опускатися менше 0,2, що означає щоденне погашення вимог у розмірі 20% від усіх зобов’язань.

Ссылка на основную публикацию