Що перевіряє Росспоживнагляд: вимоги, документи

Росспоживнагляд є контролюючим державним органом, основною функціональним обов’язком якого є захист прав споживачів продукції та одержувачів послуг, а також нагляд за санітарним і епідеміологічним благополуччям всіх проживаючих на території держави громадян.

Що входить в обов’язки організації


атрибути Росспоживнагляду

Основними елементами функціональних можливостей служби є:

 • здійснення нагляду технологічної та виробничої діяльності приватних і державних організацій;
 • видача висновків і дозвільної документації санітарно-епідеміологічного характеру, оформленої на підставі результатів проведених перевірок;
 • контроль дотримання нормативно-правових актів, дія яких поширюється на захист споживчих прав;
 • атестація працівників, які здійснюють свою діяльність у сфері виробництва, зберігання, реалізації і транспортування продуктів харчування і води;
 • збір, облік, складання статистики соціально-гігієнічних виробничих параметрів.

Кому загрожує перевірка

У своїй діяльності контролюючий орган регламентується законодавчими нормами, відповідно до яких перевірці можуть бути піддані суб’єкти підприємництва, які здійснюють діяльність в будь-якої організаційно-правовій формі.

Однак, з більшою ймовірністю можна очікувати представників Росспоживнагляду в організаціях, що мають безпосереднє відношення до надання побутових послуг, продажу лікарських препаратів і продуктів харчування.


Статистика порушень у споживчій сфері

На особливому обліку в відомстві знаходяться медичні установи, а також дошкільні та шкільні заклади.

Алгоритм проведення перевірки

Перед тим як допустити фахівця контролюючого органу до перевірки, представник компанії повинен зажадати у співробітника Росспоживнагляду при собі посвідчення особи і розпорядження керівництва відомства про проведення перевірки. У документі повинна бути відображена інформація про об’єкті, що перевіряється, терміни заходи і про дані, що направляється для здійснення заходу, інспектора.

Нюанси, які стосуються термінів проведення перевірок

Терміни проведення заходу не повинні перевищувати 20 днів.

Збільшення параметра може бути тільки по документально оформленим рішенням керівництва відомства в ситуаціях злісного порушення законодавства.

Документація, яку слід підготувати до перевірки

Керівник підприємства, одержавши повідомлення про плановану перевірку, заздалегідь повинен привести у відповідність і підготувати документи для Росспоживнагляду:

 • установчу і реєстраційну документацію;
 • свідоцтво про право володіння предметом нерухомості, в якому здійснюється діяльність або договір на його оренду;
 • підтверджує документація про наявність договірних відносин з компаніями, що беруть на себе відповідальність за вивезення сміття, а також за дезінфекційні, дератизаційні та дезінсекційних роботи;
 • трудові книжки;
 • договору, ув’язнені з працівниками про трудовий найм;
 • медичні книжки;
 • документація, що підтверджує відповідний рівень кваліфікації працівників;
 • журнали обліку проведення обов’язкових заходів в галузі охорони праці та санітарно-виробничої гігієни;
 • дозволу на ведення діяльності;
 • сертифікати на продукцію;
 • акцизи на товар;
 • затверджений керівником компанії прейскурант на продукцію або послуги.


Схема організації державного контролю та нагляду

Перевіряючий, отримавши документацію, проводить аналітичну роботу, метою якої є оцінка її відповідності чинним законодавчим нормам.

перевіряються об’єкти

Перевіряючі при перевірці обов’язково оцінять відповідність санітарним нормам стан приміщення.

Читайте також: Як повідомити податкову про відкриття рахунку

Візуальний огляд може виявити ступінь відповідності:

 • зведених конструкцій вимогам діючих будівельних норм і правил;
 • стану елементів приміщення гігієнічним нормативам;
 • проекту планування будівлі.

У практиці представників Росспоживнагляду, часто застосовується виїзд лабораторії на об’єкт, що актуально для підтвердження або спростування фактів:

 • забруднення навколишнього середовища;
 • наявності шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

Перевірка медичних закладів

Щоб зрозуміти, що перевіряє Росспоживнагляд в медичних установах, слід ознайомитися з санітарно – гігієнічними нормами, що регламентують здійснення медичної діяльності.

Найбільш поширеними вимогами є:

 • відповідний рівень кваліфікації медиків;
 • відображення інформації про кваліфікованому статус співробітників на стенді;
 • вказівка ??в договорі платних послуг інформації про гарантійні терміни, а також про період часу надання послуги;
 • дотримання дезінфекційних норм, виражених у відповідних показниках нормам обробки обладнання та інструменту;
 • наявність в потрібній кількості миючих, чистячих і дезинфікуючих засобів;
 • маркування на ємностях з препаратами;
 • повна комплектація аптечок;
 • відповідність вимогам нормативно-правових актів розміру та оздоблення приміщення;
 • наявність цінників на продукції, що продається.

Що перевіряє Росспоживнагляду в дитячому садку

Заклади, діяльність яких пов’язана з утриманням дітей, є предметом пильної уваги наглядового відомства.

У таких установах планові перевірки проходять частіше, акцентуючи свою увагу на:

 • способи доставки і приготування їжі;
 • організаційні заходи, пов’язані з прийомом їжі;
 • відповідність приміщення санітарно-гігієнічним вимогам;
 • організацію виховного процесу.

Інспектор в дитячому садку має право перевірити:

 • медичні книжки у працівників;
 • дотримання режиму дня;
 • раціон харчування.

Перевіряючий також може взяти мазки з інвентарю і відібрати проби готових страв для аналізу.

Що перевіряє Росспоживнагляд в школі

Перевірка закладів середньої освіти відбувається за ідентичною програмою з заходом для дошкільних закладів.

Перед початком навчального року приміщення школи має бути здано в приймання представнику відомства, з яким також узгоджується розклад шкільних уроків і меню їдальні.

Повноваження відомства після закінчення перевірки

Вимоги Росспоживнагляду визначають необхідність документальної фіксації результатів проведеної перевірки у вигляді взяття. У документі повинні бути відображені:

 • порушення;
 • рекомендації щодо усунення порушень;
 • терміни реалізації заходів;
 • приписи про застосування міри покарання особам, які є винними.


зразок розпорядження

Якщо після закінчення встановленого інспектором часу, його вимоги не будуть виконані, відомство може ініціювати притягнення керівника компанії до відповідальності, яка в залежності від ступеня тяжкості порушень може бути виражена:

 • в адміністративному покаранні;
 • в передачі справи до судових інстанцій, з подальшим відкриттям кримінальної справи, в ситуаціях, коли питання стосується можливості поширення інфекційного захворювання;
 • у тимчасове призупинення діяльності;
 • в закритті підприємства.

Штрафи, які уповноважені накладати представники Росспоживнагляду, можуть досягати кілька сотень тисяч гривень.

Керівникам компаній простіше своєчасно виконати припис, ніж оплачувати штраф, з подальшою реалізацією предпісуемого заходи.

Що неприпустимо для інспекторів

Суб’єктам підприємництва слід врахувати, що інспектора в умовах стандартної перевірки не мають права:

 • самостійно перебувати на підприємстві і проводити його обстеження без присутності представника від підприємства;
 • вимагати оригінали документів для вилучення;
 • вимагати надання відомостей, що не гойдаються теми перевірки;
 • здійснювати перевірку довше встановленого часу;
 • зобов’язувати видачею відповідного припису проведення контрольних заходів за рахунок об’єкта, що перевіряється;
 • відбирати проби або зразки продукції без оформлення акта про волоку.

Читайте також: Пошук організації за ІПН

Які бувають види перевірок, що проводяться Росптребнадзором


види перевірок

Залежно від обставин, що склалися і планування наглядової діяльності, керівництво Росспоживнагляду може організовувати кілька видів перевірок, що розрізняються порядком організації та способом здійснення заходу.


Параметри заходи планової перевірки

планові

Планові перевірки здійснюються контролюючими органами не частіше, ніж раз на три роки. Точкою відліку зазвичай вважається дата:

 • реєстраційних дій, що стосуються освіти нової юридичної особи;
 • початку функціонування суб’єкта;
 • закінчення проведення попередньої перевірки.

Проведення заходу щорічно планується уповноваженими представниками відомства. З складених графіків можна ознайомитися на офіційному сайті організації. Представники Росспоживнагляду зобов’язані розмістити дані в інтернет-сервісі на початку календарного року.

У плані повинна бути вказана інформація про дату і тривалості заходу, а також про його кваліфікаційному вигляді.

Керівник підприємства повинен бути повідомлений про майбутню подію за три дні до його проведення, що може бути здійснене за допомогою:

 • особистого вручення сповіщення з реєстрацією вхідного номера;
 • відправкою документа поштою із застосуванням опції повідомлення про вручення.

При плановій перевірці Росспоживнагляд перевіряє відповідність технологічних і виробничих процесів підприємства вимогам нормативно-правових актів.

Особливу увагу зазвичай приділяється умовам праці робітників, а також якості продукції, що випускається, яка реалізується або транспортується продукції, або послуги, що надаються.

позапланові перевірки


Параметри позапланової перевірки

Позапланова перевірка Росспоживнагляду може бути ініційована:

 • поданої заяви в приймальне відділення відомства від населення;
 • виникненням вогнища інфекційного захворювання серед найманих працівників підприємства;
 • в результаті виявлення професійних захворювань в процесі проведення медичного огляду працівників.

Громадяни, які проживають неподалік від стратегічного підприємницького об’єкта, мають право висловити своє невдоволення в формі заяви в Роспотребнадзор в ситуаціях:

 • порушень норм складування сміття і виробничих відходів за межами підприємства;
 • підвищеного шумового або вібраційного рівня;
 • викидів в навколишнє повітря, які спостерігаються візуально і відчутних по запаху;
 • наочних викидів в водний басейн держави;
 • обумовлюють порушення прав споживачів.

Якщо заяву оформлено анонімно або в ньому відсутня підтверджує база, то документ не буде розглядатися, оскільки для ініціації позапланової перевірки потрібні вагомі підстави, які можна пред’явити в прокуратурі, оскільки захід може бути реалізовано тільки за згодою її представників.

Про позапланову перевірку підприємство має бути повідомлено не пізніше, ніж за день до її початку. Якщо ситуація екстрена, що стосується життя і здоров’я людей, то ці норми можуть бути не дотримані.

Перевірки виїзного і документарного типу

Документарна перевірка здійснюється без виїзду інспектора на підприємство. Вона може застосовуватися для контролю виконання приписи, оформленого в ході попередньої перевірки або для попередньої оцінки відповідності функціонування підприємницької діяльності суб’єкта законодавчим вимогам.


Параметри виїзної перевірки

Наприклад, в продуктовому магазині навряд чи питання про відповідність діяльності нормативним вимогам можна вирішити в документарному вигляді. Перевірити якість продукції, дотримання умов її зберігання, санітарно – гігієнічну обстановку приміщення і стан устаткування, яке застосовує можна, тільки виїхавши на об’єкт.

Виїзні та документарні перевірки можуть бути плановими і позаплановими.

Ссылка на основную публикацию