Розрахунок неустойки: як розрахувати за ставкою рефінансування

Фінансові та господарські операції суб’єктів підприємницької діяльності проводяться відповідно до умов попередньо укладених договорів. При грамотному оформленні відносин між сторонами, в документації завжди передбачаються розділи, що стосуються відповідальності, яка настає в разі невиконання зобов’язань учасниками угоди.

Що таке неустойка

Гарантією дотримання домовленостей виступають штрафні санкції, розмір яких може бути визначений умовами договору або нормативно-правовими актами.

Цивільний Кодекс Російської Федерації своїми положеннями регулює розмір, порядок нарахування та стягнення неустойки за порушення домовленостей. Параметр ідентифікується еквівалентом грошової суми, яку повинен сплатити порушник потерпілому в результаті невиконання зобов’язань за договором.

види

За принципом нарахування розрізняють види неустойки:

 • договірна;
 • законна.

Відповідно до критерію розміру штрафних санкцій, договірна неустойка може визначатися:

 • фіксованою сумою за порушення зобов’язання;
 • нарахуванням пені в процентному відношенні до загальної суми договору за кожен день невиконання зобов’язань.

Законна неустойка розраховується з урахуванням ставки рефінансування. Кожному суб’єкту підприємництва і фізичній особі, яка перебуває в договірних відносинах, необхідно володіти інформацією про величину наслідків у фінансовому вимірі, якими можуть обернутися недобросовісні відносини до партнера.

Розрахунок неустойки, передбаченої договірними відносинами

Розмір договірної неустойки розраховується і стягується відповідно до правил, затверджених в договорі підписами сторін.

Неможливо стягнути кошти при усної домовленості учасників бізнес-заходу.

При оформленні відносин таким способом обов’язково має бути підписано угоду із зазначенням попереджувальних заходів припинення порушень умов співробітництва.

Формула розрахунку неустойки визначається твором значень:

 • розміру заборгованості;
 • величини процентної ставки;
 • кількості днів порушення.

Читайте також: Афілійовані особи і компанії – що це значить

Як розрахувати неустойку за ставкою рефінансування

Стягнення законної неустойки характерно для ситуацій, в яких, при оформленні договору, сторони втратили розділ з відображенням прав і обов’язків учасників в разі настання події, пов’язаного з невиконанням домовленостей. Також метод застосовується, якщо сума стягнення менше аналогічного параметра, розрахованого з урахуванням ставки рефінансування.

Законодавчі норми визначають необхідність проведення розрахунку величини із застосуванням ставки рефінансування. Формула розрахунку пені за прострочення платежу ідентична визначенню договірної неустойки з урахуванням поправки на 1/300 ставки рефінансування.

Як розрахувати кількість днів прострочення

Обчислення кількості днів прострочення починається з дати, що є наступним днем ??після останнього терміну виконання зобов’язань.


Розрахунок кількості днів прострочення

Кінцевою датою, яка застосовується в розрахунку, є день підписання документації про виконання зобов’язань. Якщо умови договору так і не були виконані, то кінцевою датою може бути будь-який день, встановлений постраждалим партнером.

Практичне застосування

Щоб зрозуміти принцип обчислювальних операцій, потрібно розглянути приклад розрахунку пені за ставкою рефінансування.


Приклад розрахунку пені

Вихідна інформація, що застосовується в розрахунку:

 1. Оформлення договірних відносин на надання кредиту в розмірі 20000 гривень.
 2. Виплата грошових коштів в сумі 10000 гривень.
 3. Період невиконання зобов’язань – 20 днів.
 4. Ставка рефінансування – 10%.

Величина пені до сплати становить (20000-10000) х20х (10/100) / 300 = 66.67 гривень.
В результаті відповідач повинен виплатити вже не 10000, а 10066.67 гривень.

Коли застосовуються інші ставки

Кожну обставину обумовлює особливості і нюанси проведення розрахунку параметра, в якому застосовуються різні значення процентних ставок.

 1. При розрахунку неустойки щодо страхових подій застосовується ставка рефінансування ОСАГО, відповідна 1/75 величини, встановленої Центральним банком Російської Федерації.
 2. Таке ж значення застосовується і при проведенні розрахунку штрафних санкцій до осіб, які беруть участь в пайовому будівництві.
 3. Подвійна ставка рефінансування застосовується в разі, якщо особа, що зазнала шкоди подає заяву до суду з проханням знизити процентну ставку або якщо штраф сплачується за незаконне користування чужими коштами.

Читайте також: Що таке аутсорсинг простими словами: ІТ, логістичний, бухгалтерський

особливість стягнення

Неустойка носить забезпечувальну функцію. Законодавство визначає необхідність її обов’язкової сплати в разі невиконання умов договору. Для реалізації процедури постраждале, в результаті недбалості учасника договору, особа, яка не зобов’язана доводити факт нанесення шкоди.

Важливо ідентифікувати неустойку від іншого економічного критерію, що є результатом нанесеного збитку своїми діями. Ці параметри не рівноцінні в юридичній та судовій практиці, і стягуються відповідно до різних правилами, визначеними нормативними актами.

Отримати стягнення по неустойку простіше і швидше, оскільки для реалізації процедури не потрібно судових розглядів, які необхідні для проведення розслідування з метою виявлення фактичного розміру збитку.

Калькулятор розрахунку параметра

Для автоматизації процесу розрахунку застосовуються спеціалізовані калькулятори, які, з урахуванням умов договору, допоможуть розрахувати потрібну величину.


Калькулятор розрахунку пені

Для реалізації процедури достатньо заповнити комірки, в які потрібно поставити значення:

 • сума боргу;
 • період прострочення;
 • процентна ставка на залишок заборгованості за кожен день невиконання зобов’язань;
 • величина частково виконаних зобов’язань;
 • наявність додаткової заборгованості.

Натиснувши кнопку «розрахувати», зацікавлена ??особа отримає виражений в грошовому вимірі результат, який підлягає оплаті.

Розрізняють декілька типів калькуляторів, які в залежності від умов співпраці між сторонами розраховують показник, зважаючи на додаткові обставини.


Калькулятор податкової пені

Вміти розрахувати пеню за кожен день прострочення важливо не тільки стороні, яка потенційно може порушити умови виконання договірних вимог. Навичками повинен володіти і кредитор, щоб виключити помилки в розрахунках, які можуть спричинити до неповної оплати грошових коштів, покладених в якості компенсації за завдану шкоду.

Ссылка на основную публикацию