Рентабельність активів: формула, що показує

Як оцінити, наскільки правильно і ефективно компанія використовує свої можливості? Як взагалі можна оцінити підприємство, щоб продати його або залучити інвесторів? Для грамотного аналізу використовують відносні і абсолютні показники, які дозволяють зробити висновки не лише про грошову вартість, а й про перспективи покупки / інвестування в проект. Одним з таких показників є рентабельність активів, формула розрахунку якої буде приведена нижче. У нашій статті ви дізнаєтеся про те, що позначає цей термін, коли його використовують і що він показує.

Вступ

Для грамотної оцінки господарської діяльності необхідно поєднувати відносні і абсолютні показники. Перші говорять про те, наскільки підприємство рентабельно і ліквідне, чи є у нього перспективи і шанси залишитися на ринку в період криз. Саме за відносними показниками проводять порівняння двох компаній, що працюють в однакових сферах.


Рентабельність активів показує ефективність вашого майна

Абсолютні показники це чисельні / грошові значення. Сюди входить прибуток, виручка, обсяги продажів товару і інші значення. Правильна оцінка підприємства можлива тільки при порівнянні двох показників.

Що таке РА

Термін “рентабельність активів” звучить англійською мовою як return on assets і має абревіатуру ROA. Знаючи його, ви можете зрозуміти, наскільки ефективно компанія використовує наявні у неї активи. Це дуже важливий показник, який дозволяє проводити глобальний аналіз господарської діяльності своєї компанії. Тобто, простіше кажучи, рентабельність активів – це ефективність вашого майна.

На даний момент використовують три типи ROA:

 1. Класична рентабельність активів (ROA).
 2. Рентабельність наявних оборотних активів.
 3. Рентабельність наявних необоротних активів.

Давайте розберемо ці поняття. Оборотні активи описують наявні активи компанії, які вказані в бухгалтерському балансі (розділ під номером 1), а також в 1210, 1230 і 1250 рядку. Дане майно повинно використовуватися за виробничий цикл або один календарний рік. Ці активи впливають на собівартість кінцевої послуги або виробленої продукції компаній. Сюди зазвичай входить:

 1. Наявна дебіторська заборгованість.
 2. Податок на додану вартість.
 3. “Заморожені” на складах і виробництві оборотні кошти.
 4. Валютні кошти та інші еквіваленти.
 5. Різні короткострокові кредити.


Чим вище рентабельність активів, тим більший прибуток приносить компанія

Фахівці ділять ГО на три типи:

 1. Грошові (кредити, короткочасні вкладення, ПДВ тощо).
 2. Матеріальні: сировина, заготівлі, запаси.
 3. Нематеріальні: дебіторка і еквіваленти.

Друге, не менш важливе поняття, це необоротні активи підприємства. Під цей термін потрапляє все майно, яке використовується більше року і відображається в 1150 і 1170 рядках. Дані активи не втрачають своїх властивостей протягом тривалого часу (але при цьому схильні до амортизації), тому додають до собівартості фінальної послуги або продукту лише малу частину. Під цей термін потрапляють:

 • ключове майно компанії (офісні та виробничі будівлі, транспорт, обладнання, верстати);
 • класичні нематеріальні активи (репутація, бренд, ліцензії, наявні патенти та ін.);
 • наявні довгострокові кредити і зобов’язання.

Читайте також: Розрахунковий рахунок – що це таке

Дані активи також діляться на три типи, як і оборотні.

Зверніть увагу: порахувати активи компанії можна дуже просто – достатньо скласти оборотні і необоротні кошти.

як розрахувати

Для того щоб дізнатися коефіцієнт рентабельності активів, можна скористатися формулою (ПР / АСР) * 100%. Також формула може виглядати і так: (ПП / АСР) * 100%. Взявши дані про прибуток і порахувавши відповідні значення, ви дізнаєтеся, скільки грошей приносить кожен вкладений в майно компанії рубль і чи можуть активи взагалі приносити прибуток.


Високий коефіцієнт рентабельності активів зазвичай спостерігається у торгових і інноваційних підприємств

Для того щоб визначити, яку прибуток приносять ваші активи, можна використовувати формулу TR-TC. Тут TR позначає вартісну виручку, а TC – собівартість продукту / послуги. Для знаходження TR використовуйте формулу Р * Q, де Q – обсяг продажів, а P – вартість одного виробу.

Для знаходження собівартості необхідно знайти дані по всім витратам підприємства за виробничий цикл або певний час і скласти їх. У витрати входить оренда, комунальні послуги, ЗП робітникам і керівництву, амортизація, логістика, охорона тощо. Знаючи собівартість, ви зможете підрахувати чистий прибуток: TR-TC-ПРР + ПРД-Н. Тут Н – позначає податки, ПРР – інші витрати, ПРД – інші доходи. ПРД і ПРР – терміни, якими позначають доходи і витрати, безпосередньо не пов’язані з діяльністю компанії.

Вважаємо за балансом

Існує спеціальна формула рентабельності активів по балансу – зазвичай її використовують, якщо дані повністю відкриті. У балансі вказують кількість і вартість активів на початок і кінець року. Дізнатися рентабельність можна досить просто – вирахувати середнє арифметичне по кожному розділу балансу зі рядків 190 і 290. Так ви дізнаєтеся вартість необоротних та оборотного майна. У невеликих компаніях підрахунок робиться по рядках 1150 і 1170, в результаті ви дізнаєтеся середньорічну вартість ВНА.

Далі підрахунок ведеться на основі рядків 1230, 1250 і 1210 за формулою ВнАнп + ВнАкп. Ми отримуємо параметр ВнАср (вартість необоротних активів середня), а нп і кп позначає початок і кінець періоду.

Потім використовуємо формулу ОбАср = ОбАнп + ОбАкп. Тут все так само, як і в попередній формулі, а обидва позначає вартість оборотних активів. Тепер складаємо два отриманих числа і отримуємо середньорічну вартість майна компанії. Це робиться за формулою АСР = ОбАср + ВнАср.


Рентабельність активів – відносний показник, який може використовуватися для порівняння підприємств

Виходячи з цього можна зробити висновок: рентабельність активів показує віддачу від майна вашої компанії. Чим вище цей коефіцієнт, тим вище прибуток і менше витрати. Саме тому потрібно прагнути до того, щоб зробити ваше майно більш рентабельним, а не висить мертвим вантажем і зжирає наявні резерви.

Читайте також: ТОВ – що це за форма організації

Примітно, що ви можете окремо порахувати рентабельність наявного у вас майна. Для ВНА слід використовувати формулу ROAвн = ПР / ВнАср, де ПР позначає прибуток компанії, а для обидва – ROAвн = ПР / ОбАср.

Навіщо це потрібно

Показник рентабельності є відносним, тобто по ньому можна порівнювати підприємства один з одним. Наприклад, рентабельність чистих активів показує, наскільки ви ефективно використовуєте грошові, матеріальні та трудові ресурси своєї компанії. Отримані відсотки можна порівнювати з іншими компаніями, знаходячи в них сильні і слабкі місця. У числовому вигляді робити порівняння некоректне, оскільки на показники впливає безліч інших чинників.

Існують певні нормативи рентабельності – ви завжди можете порівняти свої показники з табличними, щоб зрозуміти, наскільки ефективно працюєте. Але пам’ятайте, що в будь-якому правилі бувають виключення:

 1. Фінансова компанія. Середня норма рентабельності активів – близько 8-10%
 2. Виробнича компанія. Норматив рентабельності – до 20% (хоча в деяких випадках він доходить до 25 і вище).
 3. Торгова компанія. Норматив рентабельності – 15-45% в залежності від обраного товару.

На перший погляд здається, що найвигідніше займатися торгівлею. Але тут слід розуміти, що вартість активів у продавця дуже низька – це, по суті, товар. Він дійсно може отримати “швидкі гроші”, але в разі якихось проблем швидко піде на дно. Виробництво має серйозні необоротні активи, тому і рентабельність у нього менше. Але загальний прибуток подібних компаній вище, а репутація надійніше. Фінансові установи мають низький норматив рентабельності, що зовсім не означає, що вони неприбуткові.

В цілому, рентабельність активів характеризує те, наскільки грамотно організована робота компанії. Даний параметр використовується для аналізу підприємства, його оцінки з метою залучення інвестицій та розуміння ефективності. Він виступає як один з відносних коефіцієнтів і може розглядатися тільки разом з іншими показниками ефективності використання активів.

Ссылка на основную публикацию