Блог порад на всі випадки життя

Довела до сліз. Стало відомо про дівчинку, яка під час перформансу на параді розчулила всіх

Посадові обов’язки старшого касира

Професія касира сьогодні є однією з найбільш поширених в Росії. Розвиток мережі супермаркетів, хоча і дещо сповільнилося в останні два роки, проте, триває і попит на фахівців цієї професії залишається високим. Старший касир є безпосереднім начальником касирів в зміні. Його коло обов’язків і психологічне навантаження істотно більше, ніж у рядового працівника.

Якщо порівняти посадові обов’язки старшого касира з рядовими працівниками, то головним є забезпечення ефективної роботи ввіреного йому сегменту, контроль виходу на роботу рядових працівників, забезпечення їх взаємозамінності. Він забезпечує правильний прийом і передачу зміни.

Наслідком додаткової відповідальності є і помітно (на 25-30%) більша зарплата цієї категорії працівників.

На деяких великих підприємствах ще збереглася масова видача зарплати готівкою і існує посаду старшого касира. Але це вже «вимираючий» вид. Тому ми зосередимо увагу на те, які обов’язки старшого касира в магазині.

Будь-яка стандартна або законодавчо закріплена інструкція для цієї професії не існує. Нижче ми наведемо як приклад зразок того, як формулюється звичайна посадова інструкція старшого касира в магазині середнього розміру. Інструкцію, як правило (крім великих мережевих супермаркетів), стверджує виконавчий директор торгового об’єкта. Він же несе відповідальність за її зміст і повноту.

При складанні інструкції не слід «засмічувати» її загальними фразами щодо порядку прийому на роботу і звільнення, так як ці питання в будь-якій фірмі регулюються іншими спеціальними документами. Необхідно зосередитися на розділах «права» і «обов’язки», які повинні відображати, в тому числі, особливості конкретного об’єкта торгівлі.

Орієнтовна посадова інструкція

                                              “Затверджую”

                                                   Виконавчий директор

                                                      магазина «Вітерець»

_____________ Старовойтов А.А.

                                                   22 серпня 2017 року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Інструкція поширюється на старших касирів магазину «Вітерець» та обов’язкова до виконання.

Читайте також: Посадова інструкція секретаря-референта

На дану посаду можуть претендувати особи з середньою або вищою освітою, які мають стаж роботи на посаді касира не менше двох років або старшого касира – 6 місяців.

загальні положення

Старший касир безпосередньо підпорядковується черговому адміністратору (завзалом). Він повинен знати і вміти:

 • користуватися типовими комп’ютерними програмами і додатками;
 • розбиратися в особливостях конструкції і роботи контрольно касових апаратів;
 • діючі накази та інструкції;
 • основну нормативно-правову базу, в тому числі і Закону про захист прав споживачів;
 • вміти визначати справжність грошових знаків;
 • знати і виконувати всі вимоги розпорядку роботи магазину, техніки безпеки і санітарії;
 • правила оформлення поточної документації.

Обов’язки

Старший касир зобов’язаний:

 • забезпечувати ефективне функціонування касового блоку і справність касових апаратів;
 • вести графік виходу на роботу касирів і забезпечувати їх взаємозамінність в форс-мажорних обставин (прогул, хвороба і так далі);
 • запобігати конфліктним ситуаціям і брати участь в їх вирішенні в разі виникнення;
 • стежити за дотриманням касирами дресскод, етичних норм і чистоти на робочому місці;
 • спільно з адміністратором здавати магазин на пульт охорони;
 • стежити за наявністю у касирів дрібних купюр і монет;
 • брати участь в операціях з інкасації та контрольному зняттю кас;
 • постійно перевіряти і вдосконалювати знання і навички касирів, організовувати їх навчання;
 • допомагати касирам усувати дрібні збої в роботі обладнання;
 • виробляти щоденні звірки з головною касою і залишків.

права

Старший касир має право:

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи ввіреного йому ділянки;
 • вносити пропозиції про заохочення і покарання підлеглих йому співробітників;
 • брати участь у формуванні документів, що відносяться до роботи магазину;
 • вимагати від керівництва дій щодо усунення перешкод в роботі касирів;
 • вживати заходів щодо усунення конфліктів всередині колективу і з відвідувачами магазину.

Читайте також: Посадова інструкція адміністратора готелю

відповідальність

Старший касир несе відповідальність за:

 • За завдання матеріальної шкоди;
 • виконання підлеглими вимог трудової дисципліни;
 • порушення безперебійності функціонування касового блоку;
 • бездіяльність в конфліктних ситуаціях між касирами і покупцями;
 • поширення закритої службової інформації.

З інструкцією ознайомлений:

«___» ____________ 2017 року

_______ підпис ____________ (Прізвище, ім’я, по батькові)

При прийнятті на роботу або призначенні фахівця слід звертати увагу на порядність, досвід роботи і зовнішній вигляд (акуратність) претендента. Обов’язки старшого касира для резюме повинні обов’язково містити не тільки останні місця роботи, але і інформацію про всі його постах з матеріальною відповідальністю.

Ссылка на основную публикацию