Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

Заступник директора з загальних питань відноситься до категорії керівників другого рівня. Працівники в його прямому підпорядкуванні відсутні. Однак керівники підрозділів зі своїми співробітниками зобов’язані виконувати його вказівки, що стосуються сфери економічної, матеріальної та фізичної безпеки, а також кадрової політики. Функціональні обов’язки фахівця відображені в посадовій інструкції. Всі його дії повинні бути узгоджені з основними керівником суб’єкта підприємницької діяльності.


Заступник директора з загальних питань на підприємстві

Основні завдання

Основним завданням заступника директора з загальних питань є забезпечення нормального рівня функціонування виробничої діяльності суб’єкта господарювання.

У його компетентності – розгляд звернень та скарг від населення, суб’єктів господарювання та контролюючих органів. Він має право забезпечувати юридичний супровід договорів і організовувати заходи щодо стягнення заборгованості з контрагентів. Спеціаліст бере участь в розробці кадрової політики, а також контролює формування трудового резерву на підприємстві для забезпечення ефективності його виробництва. Він може займатися підбором і навчанням персоналу, а також встановлювати єдині стандарти на ведення підприємницької діяльності. У разі відсутності на підприємстві відповідних фахівців, він може очолити роботу по організації економічної безпеки підприємства, а також з охорони його майнових цінностей.

Взаємини з роботодавцем, трудовим колективом та представниками уповноважених органів

Посадова інструкція заст директора з загальних питань регламентує його підпорядкованість керівнику суб’єкта господарювання, який є його адміністративним і функціональним начальником. У його підпорядкуванні знаходяться всі структурні підрозділи підприємства. Фахівець має право віддавати розпорядження керівникам відділів, якщо порушене їм питання знаходиться в його компетенції. У разі перевірок контролюючими органами, він має право представляти інтереси організації.


Які обов’язки регламентує посадова інструкція

Організаційні питання

Заступник директора повинен мати вищу освіту юридичної або технічної спрямованості. Бажаний досвід роботи в сфері управління персоналом не менше п’яти років. При надходженні на роботу обов’язково проходження флюорографічного обстеження для отримання допуску роботи в колективі. Загальний медичний огляд не потрібно.

Керівник суб’єкта підприємницької діяльності оформляє з заступником директора трудові відносини у вигляді контракту або трудового договору.

Контракт не може бути укладений менш ніж на рік, а в трудовому договорі можуть бути встановлені додаткові вимоги і обов’язки фахівця. Слід зазначити, що кандидатура на посаду заступника директора повинна бути затверджена Радою директорів. Перед ними він повинен звітувати про результати виконаної роботи не менше, ніж один раз на рік.

Читайте також: Обов’язки адміністративно-технічного персоналу з електробезпеки

Вимоги до знань


Якості, якими повинен володіти керівник

Заступник директора з загальних питань повинен мати уявлення про складеному бізнес-плані суб’єкта господарювання, а також про пріоритетні маркетингових стратегіях, актуальних для просування підприємницької ідеї. Діяльність фахівця не буде ефективна без володіння інформацією про організаційну структуру компанії, про принципи її виробничої діяльності, а також про сучасну теорії управління персоналом та передових технологіях у сфері виробництва та аналізу кадрової роботи.

Знання законодавчих норм в галузі трудових відносин, а також стосуються виду підприємницької діяльності, дозволить грамотно підійти до вирішення виробничих завдань, які передбачає посадова інструкція заступника директора з загальних питань.

Контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері охорони праці забезпечить безпеку виробничого процесу, тому важливо мати уявлення про нюанси законодавства в цій сфері. Без навичок роботи з комп’ютером в статусі впевненого користувача, важко буде забезпечувати необхідний документообіг.

Посадові обов’язки заступника директора з загальних питань


Управлінська структура підприємства

Обов’язки заступника директора із загальних питань регламентуються посадовою інструкцією, складеною на підставі трудового договору. Вони виражені в проведенні заходів для забезпечення ефективності виробничого процесу:

 1. Участь в розробці бізнес-плану компанії.
 2. Підбір та навчання кадрів, що відносяться до керівного складу.
 3. Оформлення розпорядчої документації по підприємству, а також складання порядків, положень та посадових інструкцій.
 4. Ведення обліку і складання звітності в сфері кадрової політики.
 5. Впровадження змін в структурі управління суб’єктом господарювання.
 6. Проведення діяльності з формування кадрового резерву.
 7. Формування політики заохочення працівників за конкретні досягнення.
 8. Проведення аналізу ефективності систем стимулювання співробітників.
 9. Організація адаптаційного процесу новоприйнятих працівників.
 10. Договірне залучення фізичних осіб і суб’єктів підприємництва для охорони матеріальних цінностей підприємства.
 11. Забезпечення дотримань вимоги порядку, що регламентує збереження комерційної таємниці.
 12. Аналіз інформаційної структури суб’єкта господарювання, включаючи паперові та електронні джерела, з метою забезпечення її захисту від несанкціонного поширення.
 13. Підтримка відносин з представниками контролюючих і правоохоронних органів.

Всі дії, обумовлені посадовою інструкцією, фахівець повинен погоджувати з керівником суб’єкта підприємницької діяльності.

Оцінка результатів роботи

Результати роботи фахівця оцінюються за показниками, що визначає ефективність виробничої діяльності, а також наявності доброзичливої ??атмосфери в колективі. Для досягнення цих параметрів необхідно забезпечити дотримання дисципліни, вимог посадових інструкцій, а також інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки. Вдало розроблена система стимулювання праці працівників знизить ймовірність виникнення конфліктних ситуацій на робочому місці, а також неякісне виконання робіт. Важливе значення в досягненні цілей підприємницької діяльності відіграє компетентний підбір фахівців, що мають високий рівень кваліфікації. Своєчасно вжиті заходи безпеки, дозволять компанії безперебійно здійснювати виробничу діяльність.

Читайте також: Посадова інструкція водія

Надана звітність директором з економіки

Планування діяльності, а також результати роботи заступника директора повинні бути відображені в спеціальних звітних формах:

 • план роботи на поточний місяць, на квартал і на рік;
 • звіти про виконання планів за підсумками тимчасового періоду, на який було складено план;
 • фінансова звітність;
 • інструкцій;
 • положень;
 • порядків;
 • розпорядчої документації.

права

Спеціаліст має право здійснювати дії щодо ведення господарювання суб’єкта підприємництва від його імені. Рішення проблем, не передбачених положеннями посадової інструкції має здійснюватися відповідно до вказівок роботодавця. Вони повинні бути оформлені у вигляді регламентує або розпорядчої документації.


Призначення на посаду заступника директора відбувається після узгодження з Радою директорів

Заступник директора має право запитувати будь-яку інформацію, що стосується його компетенції. Він може брати участь в складанні розпорядчої документації, а також вести переписку не тільки з керівниками структурних підрозділів компанії, але і з представниками уповноважених органів. У його компетенції вносити пропозиції на розгляд керівника підприємства про поліпшення психологічного і виробничого клімату підприємства, а також про застосування заходів дисциплінарного і матеріального стягнення посадових осіб у разі невиконання ними покладених обов’язків.

відповідальність

Спеціаліст, який є заступником керівника підприємства, несе відповідальність за неналежне виконання обов’язків, відображених в трудовому контракті або договорі. При розголошенні комерційної таємниці роботодавець має право припинити трудові відносини з працівником. Аналогічні наслідки передбачені при прийнятті самостійних рішень, які виходять за межі компетентності працівника. У разі нанесення матеріального збитку або вчинення протиправних дій, він може бути притягнутий до відповідальності, передбаченої чинним законодавством.

Ссылка на основную публикацию