Блог порад на всі випадки життя

Довела до сліз. Стало відомо про дівчинку, яка під час перформансу на параді розчулила всіх

Плюси і мінуси п’ятибальною системи оцінювання

У навчальних закладах різних країн системи оцінювання знань розрізняються. У Росії в школах, а також вищих і середніх навчальних закладів використовується п’ятибальна система оцінювання.

У більшості російських шкіл вже не одне десятиліття практикується п’ятибальна система оцінювання. Вона звична як учням, так і батькам, викладачам. Однак в даний час все частіше виникають питання про реформу системи оцінювання.

П’ятибальна система полягає у визначенні навчальних досягнень учнів за допомогою таких оцінок, як: 5 – відмінно – використовується в разі глибоко засвоєння матеріалу, переконливої ??відповіді, відсутність помилок, 4 – добре – ставиться в тому випадку, коли матеріал засвоєний, однак при виконанні завдання допущені дрібні неточності, 3 задовільно – використовується при наявності деяких знань, які учень не може точно викласти, припускається помилок, 2 – незадовільно – свідчить про поганому розумінні матеріалу і 1. На практиці таку оцінку, як 1 практично не використовують, тому і конкретного визначення для неї немає. Теоретично оцінка 1 свідчить про відсутність уявлення про матеріал.

Також особливістю такої системи є те, що в якості підсумкової оцінки не може бути виставлена ??1 або 2. Часто замість того, щоб виставити учневі незадовільну оцінку, викладач пропонує відразу її виправити. Також часто до цифр додаються плюси чи мінуси. Вони також використовуються тільки для проміжних оцінок.

Критеріями оцінювання є рівень знань учня, а також порівняння з шаблоном виконання певних завдань. Число виконаних завдань, розгорнення відповіді, предмет також впливають на визначення кінцевої оцінки. Для письмових та усних відповідей також існують окремі критерії вибору. Нерідко особисті емоції викладача впливають на оцінку.

Плюси п’ятибальною системи оцінювання

  • П’ятибальна система оцінювання звична і знайома багатьом. Тому у батьків і учнів не виникає питань про критерії оцінювання. Це є основною перевагою даної системи.
  • Також перевагою є достатня простота критеріїв оцінки. На відміну від інших способів оцінювання, які використовують більшу кількість оцінок, п’ятибальна шкала включає не так багато критеріїв, за якими визначається глибина розуміння матеріалу. Це займає менше часу на відповідь учня, а також на перевірку роботи викладачем.
  • Для того, щоб визначити вірну оцінку при десятибальною системою оцінювання, викладачеві необхідно ставити учневі безліч додаткових питань. При цьому п’ятибальна система пропонує конкретний рівень знань для кожної оцінки.
  • Наявність великої кількості оцінок розмиває межі між ними. Так, наприклад, в п’ятибальною системою оцінювання існує велика різниця між 5 і 3. Якщо взяти десятибальну систему оцінювання, то різницю між 5 і 7, наприклад, складно виявити не тільки учня, але і викладачеві.

Недоліки п’ятибальною системи

  • В даний час виникає все більше суперечок про необхідність реформування системи оцінювання. Багато навчальних закладів, перш за все приватні школи, переходять на інші системи оцінювання знань.
  • В якості основних недоліків називається невикористання на практиці таких оцінок, як 2 і Такі оцінки говорять про погане засвоєння матеріалу, або ж взагалі відсутність знань з деяких тем. Тому в якості підсумкової оцінки не можуть бути використані.
  • Використання такі оцінок, як 5-, 3+ знижують точність результату. Такі оцінки також не використовуються в якості підсумкових, проте як проміжні виставляються часто. Шкала оцінок з великим діапазоном оцінок дозволяє конкретніше і об’єктивніше оцінювати знання.
  • Великим недоліком п’ятибальною шкали є відмінність від багатьох сучасних способів оцінки знань. Найяскравіший приклад – Єдиний Державний Іспит. Він є обов’язковим для випускників кожної школи, від його результатів залежить подальше навчання дитини. При цьому шкала оцінювання на ЄДІ є 100-бальною. Тому в учнів і батьків нерідко виникають проблеми з аналізом результатів іспиту, так як для них звична п’ятибальна шкала.
  • Недоліком всіх бальних систем оцінки багато фахівців називають відсутність оцінки прогресу учня. Бали виставляються тільки для конкретної роботи, використовуються строгі критерії. При цьому попередній рівень знань учня не враховується. Це не дозволяє викладачеві оцінити прогрес учня. Він змушений оцінювати тільки конкретну роботу, враховуючи при цьому єдині критерії. Також при виставленні оцінки нерідко крім знань оцінюється поведінка учня, його відносини з викладачем. Тому оцінка не дає точної характеристики глибини знань учня.

Система освіти з кожним роком зазнає багато змін. Тому п’ятибальна система оцінки знань стає все менш актуальною. Не один рік фахівці сперечаються про необхідність її реформування.

Більшість зарубіжних країн використовують інші системи оцінки, які також мають свої переваги і недоліки. На сьогоднішній день гостро стоїть питання скасування взагалі будь-якої бальної системи, так як оцінки нерідко стають приводом для сильних стресів учнів. При цьому оцінки не можуть дати точної характеристики рівня знань дитини, а також не враховують його прогрес.

Ссылка на основную публикацию