Плюси і мінуси керуючої компанії в бізнесі

В останні роки стає помітнішою тенденція створення керуючих компаній, як ефективного засобу системного управління активами бізнесу.

За деякими оцінками така структура дозволяє забезпечити економію до чверті витрат коштів і часу на реалізацію бізнес-проектів. При цьому краще прогнозуються ризики, забезпечується прозорість роботи. Це дозволяє забезпечити своєчасну реалізацію завдань без перевищення бюджету. Керуюча компанія є юридичною особою, яка на підставі відповідного договору приймає в управління майно третіх осіб, які можуть бути юридичними і фізичними. Організаційно-правова форма таких компаній визначається законодавством. Для управління різними фінансовими активами вони повинні мати ліцензію центрального банку.

Практично назву «керуюча компанія» нерідко використовується для позначення організацій, що створюються холдингами і фінансово-промисловими групами, а також керуючих житлом, що не житловим фондом та супутньою інфраструктурою.

Така організація зазвичай зорієнтована на управління певними активами і має в своєму розпорядженні для цього необхідний потенціал. Її головне завдання – приймати компетентні рішення по досягненню конкретних цілей, поставлених договором про управління. У неї є професійно підготовлений персонал, управлінська інфраструктура, група експертів, які допомагають вирішувати складні проблеми. Солідні компанії, що управляють для найкращої реалізації своїх функцій зазвичай мають власні напрацювання, процедури і технології, систему контролю, що зменшує ризики власників довірених активів, їх довіру до компанії. Спеціалізовані керуючі компанії знижують за рахунок цього свої витрати витрати.

Сучасні компанії такого типу нерідко займаються реалізацією відразу декількох проектів. Це дозволяє оптимізувати чисельність персоналу, залучити перевірених фахівців, забезпечити компетентне і оперативне прийняття рішень в найскладніших ситуаціях. Важливо, що при цьому забезпечується серйозне юридичне і організаційне супроводження, що дозволяє забезпечувати збереження переданої в управління власності та підвищувати ефективність управління.

Про довірче управління

Керуюча компанія, виконуючи, реалізуючи функції довірчого керуючого, діє від свого імені. При цьому вона повинна задовольнити інтереси особи, що передала в управління свої активи на підставі угоди про довірче управління. Компанія, прийнявши в управлінні майно, не стає його власником, а лише власником згідно з договором з власником. Вона може в його інтересах здійснювати з цим майном будь-які дії, крім заборонених законом або договором. Підписуючи договори з третіми особами, компанія зобов’язана в тексті договору робити позначку про виконання нею функцій довірчого керуючого. У такому випадку вона правомірно виступає стороною підписаних угод.

Якщо в ході їх виконання виникають боргові зобов’язання, для їх задоволення використовуються активи, передані в управління. Таке управління вимагає постійного пошуку високопрофесійних менеджерів, аналізу ситуації, проведення маркетингових досліджень і торгових операцій, внутрішнього контролю та аудиту. Договором може бути передбачено надання довірителю звітів про результати роботи.

Довірче управління вимагає для керуючої компанії вирішення комплексу задач. До числа основних слід віднести:

 1. Організацію системи менеджменту, адекватної цілям управління.
 2. Проведення, якщо цього вимагає ситуація, кадрову ротацію.
 3. Варіанти управління бізнесом в кризових ситуаціях.
 4. Комплекс робіт по перепрофілюванню діючої структури.
 5. Організаційні механізми мінімізації ризиків управління.

У процесі управління можуть виникати і інші питання, які потребують швидкого і грамотного рішення.

Про достоїнства і недоліки

До переваг керуючої компанії слід віднести:

 • Наявність статусу юридичної особи, яка має статутним капіталом, юридичною адресою та ін.
 • Забезпеченість професіоналами різної спеціалізації, необхідних для виконання своїх функцій інфраструктури та інформаційного сервісу.
 • Мінімізація ризиків, пов’язаних з людським фактором за рахунок відпрацьованих прийомів, технологій і стилю управління.
 • Здатність маневрувати кадровими та іншими ресурсами для досягнення цілей управління.
 • Презентацію власнику активів стратегію розвитку бізнесу на основі отриманих в управління активів.
 • Маркетингову роботу і рекламу в інтересах власника в рамках договору.
 • Стабільність фінансових результатів управління.
 • Кваліфікований юридичний сервіс.
 • Систему підбору і підготовки персоналу, формування ефективної управлінської команди.

Поряд з очевидними перевагами керуючої компанії, в процесі її функціонування є певні мінуси. Найчастіше вона залежить від довіри власника переданих в управління активів. Воно може визначатися як професіоналізмом, так і не пов’язаними з цим особистими уподобаннями. При відборі компанії для управління складними активами мало використовуються ефективні механізми виявлення реальної репутації компанії, її керівника. У договорах довірчого управління не завжди закладаються параметри мінімізації витрат компанії, її фінансової звітності, аудиту, регулярного звіту про надані послуги і виконані роботи.

Досвід роботи керуючих компаній показує їх позитивний потенціал в розвитку конкретних напрямків діяльності. Чимало власників різних активів в належній мірі не оцінюють можливості управління комерційними проектами сторонніми компаніями. Така, по суті, аутсорсингова схема роботи позбавляє від багатьох проблем диверсифікації бізнесу.

Ссылка на основную публикацию