Блог порад на всі випадки життя

Довела до сліз. Стало відомо про дівчинку, яка під час перформансу на параді розчулила всіх

Коефіцієнт поточної ліквідності: формула по балансу

Розрахувавши параметри ліквідності підприємницької діяльності, можна оцінити платоспроможність суб’єкта господарювання. Вона визначається трансформаційної здатністю активів купувати затребуваний статус. Це здійснюється за рахунок безпроблемною можливості виконувати зобов’язання, заплановані на найближчий час. Ліквідність визначається критерієм часу, протягом якого майно підприємства перетворюється в грошові кошти. Чим менше його потрібно для реалізації процедури, тим менше фінансових ризиків при співпраці з підприємством.


коефіцієнти ліквідності

Як оцінити ступінь ризику співпраці з підприємством

Для того щоб достовірно оцінити загальну ліквідність суб’єкта господарювання, слід визначити розрахунковим способом значення фінансових ідентифікаторів. Метод дозволяє провести зіставлення поточних активів, що володіють різним ступенем ліквідності, з величиною зобов’язань. У розрахунку застосовуються коефіцієнти:

 • поточний;
 • загальний;
 • абсолютний;
 • чистий оборотний капітал.

Для визначення можливих фінансових ризиків, необхідно зіставити активи підприємства, які плануються до реалізації за ринковими цінами в середньостроковому плані, до зобов’язань, які потрібно виконати в цьому ж часовому періоді.

Оціночний фінансовий критерій

Коефіцієнт поточної ліквідності – це кількість гривень загального активу, що припадають на одиницю в рублевому вимірі поточного зобов’язання. Параметр користується популярністю у кредиторів, які перед оформленням позики оцінюють реальний фінансовий стан компанії. Він визначає рівень платоспроможності і відповідність його планованим зобов’язаннями.

Після проведення розрахункових операцій за визначенням значення коефіцієнта, стає ясно, яка частина поточних зобов’язань може бути оплачена за рахунок ліквідних оборотних коштів. До їх категорії відносяться гроші, інвестиції та потенційний прибуток майбутнього періоду у вигляді дебіторської заборгованості.


Види зобов’язань підприємства

Нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності

Підприємство вважається ліквідним в разі, якщо його власні кошти перевищують прийняті зобов’язання. Величина коефіцієнта визначає розмір співвідношення параметрів. Вона залежить від галузі функціонування і виду виробничої діяльності та галузі.

Кредитори воліють співпрацювати з компаніями, що мають більш високі коефіцієнти, які свідчать про стійке положення на ринку.

Норматив значення коефіцієнта перевищує позначку 1.5, що свідчить про достатні платіжних можливостях суб’єкта господарювання погасити взяті зобов’язання. Такий розвиток подій актуально тільки за умови своєчасного розрахунку з дебіторами.

Читайте також: Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Низький коефіцієнт ліквідності можна пояснити великою кількістю готівки, отриманих в результаті фінансових розрахунків в процесі господарювання. Це характерно для мереж роздрібної торгівлі. Однак, якщо параметр значно менше 1,0, то можна говорити про високі фінансові ризики, які обумовлюють неможливість підприємства оплачувати поточні рахунки. Для об’єктивної оцінки рентабельності виробничої діяльності та компетентності керівника в управлінні суб’єктом господарювання, слід додатково оцінити стан фінансових потоків операційної діяльності компанії.


Оцінка фінансового стану підприємства за коефіцієнтом

До високих показників слід ставитися насторожено, оскільки вони можуть свідчити про короткостроковому фінансуванні організації або про неефективне використання її оборотних коштів. Значення, що перевищує позначку 3,0, свідчить про те, що структура капіталу нераціональна і для суб’єкта господарювання характерно ведення діяльності з обмеженням доступу до короткострокового кредитування.

Завищений коефіцієнт поточної ліквідності показує, що для підприємства характерні такі негативні чинники, як:

 • скупчення неліквідної продукції окремої товарної групи;
 • відсутність вимог до покупців, виражених в строго встановлені терміни;
 • жорсткі умови розрахунків з контрагентами – постачальниками.

Коефіцієнт не завжди відображає повну фінансову картину суб’єкта господарювання. Для того щоб в повному обсязі її оцінити слід додатково враховувати інші параметри ліквідності.

Як розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності


Як розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності, формула по балансу якого регламентує ступінь успішності суб’єкта господарювання, визначається відношенням активів і короткострокових зобов’язань в грошовому вимірі.Щоб визначити суму грошових зобов’язань на короткочасний термін необхідно скористатися одним із способів:

 1. Розподілом величини оборотного активу організації на сумарне значення зобов’язань короткочасного характеру, вираженого в грошовому вимірі.
 2. Ставленням оборотних активів до різниці параметрів зобов’язань і прибутку майбутнього періоду.
 3. При наявності позикових коштів на підприємстві, знаменник буде виглядати у вигляді суми значень короткострокового кредиту, короткострокових боргів перед інвесторами та інших короткочасних зобов’язань.
 4. З урахуванням реальних боргів перед інвесторами, не рахуючи прибуток і зобов’язання за майбутній розрахунковий період. Ці величини зберігаються як резервні.

Формула поточної ліквідності включає дані з бухгалтерських статей: чисельник з активу, знаменник з пасиву.

Ссылка на основную публикацию