Дарування частки в статутному капіталі ТОВ третій особі

Процедура дарування частки в статутному капіталі ТОВ третій особі або родичу вважається досить поширеною процедурою, тому власникам необхідно знати, що вона собою являє і як здійснюється. Дарування має на увазі добровільну передачу засновником ТОВ належної йому частки на безоплатних умовах на користь родичів або зацікавлених осіб. Порядок даної операції регулюється дією федерального закону “Про ТОВ” і Цивільним кодексом (32 глава).

Вступ

Процедура передачі майнових і управлінських прав прописана в ГК, але при цьому слід розуміти, що в статуті ТОВ може бути вказані відповідні умови і вимоги до даної операції. Тому перш ніж ініціювати процес, рекомендуємо вам детально вивчити статут і установчі документи, щоб процедура передачі не порушувала чинні норми.


Перед тим, як подарувати частку, повідомите інших власників

Увага: якщо при відкритті ТОВ з партнерами ви не хочете, щоб вони передавали свої частки третім особам, то впишіть в статут список осіб, яким вони можуть подарувати свою частину. Зазвичай в цей список включають родичів.

Слід зазначити, що дарування – це класичне відчуження майна. У подібної угоди є дві сторони:

 1. Співзасновник товариства з обмеженою відповідальністю, який виступає в ролі дарувальника, тобто передає свою частину безоплатно.
 2. Третя особа, яка є обдаровуваним. Воно приймає частина дарувальника у власність.

Також слід розуміти, що засновник ТОВ може розділити свою частку на частини і передати її декільком людям (як третім особам, так і іншим засновникам компанії). При цьому він не повинен отримувати письмове або усне дозвіл на передачу від інших співвласників (за умови, що дана норма не прописана в статуті).

Як ділиться капітал

При створенні ТОВ кожен учасник товариства вносить певну частку в загальну справу і отримує за це певні привілеї разом з обов’язками. Якщо проводиться операція дарування частки в статутному капіталі ТОВ родичу або іншій особі, то разом з частиною капіталу йому переходять обов’язки і права екс-власника.

При цьому учасник ТОВ офіційно оформляє процедуру дарування згідно з діючими нормами – саме це дозволить підтвердити легітимність угоди. Також бажано проконсультуватися з іншими членами ТОВ або хоча б повідомити їх про цю процедуру.

Як визначається внесок кожного організатора в спільну справу? Товариство з обмеженою відповідальністю створюється юридичними або фізичними особами. Вони роблять певний внесок у статутний фонд, частка кожного вираховується у відсотках. Саме розмір внесеного паю (як в грошах, так і в нерухомому або рухоме майно) і впливає на долю особи в загальному статутному капіталі. Частка кожного учасника вноситься до установчих документів і вважається своєрідною гарантією повернення вкладених коштів кредитним організаціям або спонсорам.

Увага: для товариства з обмеженою відповідальністю статут вважається ключовим документом. Саме він регулює відносини всередині ТОВ і процес діяльності компанії. При цьому статутний капітал ТОВ може бути будь-яким – мінімальне обмеження в 10 000 гривень, максимального згідно закону немає (але обмеження можуть бути прописані в статуті).

В якості внеску допускається внесення ліквідного майна, цінних паперів, акцій, грошових коштів. При цьому статутний капітал повинен бути зібраний не пізніше ніж через 120 днів після офіційної реєстрації ТОВ. Частки, які були внесені до фонду, не потрапляють під оподаткування і не вимагають офіційної оцінки, але до них може застосовуватися інфляційна складова.


Договір дарування підписується у нотаріуса

Відзначимо, що після внесення частки в ТОВ у вигляді майна відбувається офіційна втрата права власності у власника, тобто його розпорядником стає суспільство. Майно не вимагає оцінки в тому випадку, якщо його передбачувана вартість менше 20 000 гривень. Якщо сума вище, то слід звернутися до незалежного оцінювача і провести процедуру оцінки, щоб зуміти правильно розрахувати частки.

Увага: якщо в якості частки в статутний капітал вноситься майно, то воно потрапляє під майнове оподаткування. Декларація подається до податкової на загальних підставах.

Розглянемо простий приклад, щоб розібратися, як відбувається формування частки. Іванов і Сидоров, діючі як фізособи, створили ТОВ “Експерт”, взявши партнером діючу ТОВ “Світязь”. Статутний капітал компанії склав 400 тисяч гривень. При цьому ТОВ “Світязь” внесло в нього 100% власних акцій на 150 тисяч гривень, по суті передавши права керування нової компанії. Іванов вніс 80 тисяч гривень коштів та обладнання для роботи на 18 000 гривень, яке не потребуватиме оцінки. Сидоров вніс свою частку у вигляді 52 тисяч гривень коштів і автомобіля “Жигулі”, вартість якого згідно з оцінкою склала 100 тисяч гривень. Таким чином, частки розділилися наступним чином:

 1. ТОВ “Світязь” – 150 тисяч гривень або 37,5%.
 2. Іванов 98 тисяч гривень або 24.5%.
 3. Сидоров 152 тисячі гривень або 38%.

Через кілька років Сидоров вирішив вийти з бізнесу і склав договір дарування частки в статутному капіталі ТОВ на свого сина, передавши йому 38% від статутного капіталу зі своїми правами та обов’язками, оскільки ніхто з співзасновників не був проти цього рішення.

Відзначимо, що розмір статутного капіталу може підніматися або знижуватися після того, як всі учасники внесли свої частки. Але це робиться тільки після отримання згоди всіх членів ТОВ. Тобто якщо в нашому прикладі статутний капітал дорівнює 400 тисяч, то Іванов не може внести 202 тисячі, щоб його частка зросла до 300 і отримати при цьому 50% компанії, якщо при цьому він не отримає угоди від Сидорова і “Світязя”.

Як правильно проводиться процедура дарування

Далі розберемо, як саме проводиться процедура дарування. Необхідно дотримуватися таких умов:

 1. Учасник повинен повністю внести свою частку (зробити це необхідно за 4 місяці після реєстрації).
 2. Право на передачу повинно бути прописано в установчих документах (або цей пункт взагалі відсутній). Якщо в статуті зазначено, що необхідні дозволи від співзасновників, то їх потрібно отримати в письмовому вигляді.

У разі якщо учасник вніс тільки частина від своєї частки, то він може передати тільки реально внесені частки. Далі дійте за наступною схемою:

 1. Перечитайте статут і ключові документи підприємства, розібравшись з вимогами до даної процедури.
 2. Якщо в документах є пункт про необхідність повідомлення інших учасників при передачі свого паю, то складіть відповідний папір і передайте її співвласникам компанії. Ми рекомендуємо проводити саме письмове повідомлення, щоб в майбутньому рішення не могло бути оскаржене.
 3. Через 30 календарних днів після повідомлення складається договір дарування, який затверджується у нотаріуса. Не забудьте зробити це, щоб документ мав юридичну силу.
 4. Виробляються зміни в документах компанії, після яких дані про зміну складу ТОВ передаються в ЕГРЮЛ.

Увага: якщо в статуті немає пункту про повідомлення інших учасників, то процедуру проводити не треба. Якщо пункт є, то ви повинні отримати дозвіл від інших власників часткою на проведення операції. Якщо вони не йдуть на угоду, то угода неможлива і в цьому випадку доведеться запускати процедуру виходу з ТОВ з продажем своєї частки власникам або третім особам.


При необхідності проконсультуйтеся з юристом, щоб оформити все правильно

Які документи необхідні

Щоб скласти дарчу на свою частку, власник повинен мати наступний набір документів:

 1. Копію або оригінал статуту ТОВ для детального вивчення.
 2. Протокол зборів, на якому було прийнято рішення про створення ТОВ.
 3. Свідоцтво про реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю.
 4. Свідоцтво про постановку на облік в територіальній податковій інспекції.
 5. Свідоцтво про внесення інформації в ЕГРЮЛ.
 6. Паспорт або інші документи, що підтверджують особу учасника ТОВ, передає свою частку, а також приймає її в дар.
 7. Наказ, яким був призначений глава ТОВ.
 8. Свідоцтво, яке доводить, що пай був внесений до статутного фонду в повному розмірі.
 9. Актуальну виписку з ЕГРЮЛ.
 10. Якщо ТОВ було засновано в шлюбі, то необхідний дозвіл чоловіка / дружини на оформлення дарчої.

Увага: в разі якщо статут передбачає письмовий дозвіл від інших співвласників компанії, дарувальнику необхідно отримати необхідні папери і прикласти їх до всього пакету документів.

З даними документами необхідно звернутися до нотаріуса і оформити договір дарування (форма 14001). Потім документи передаються до територіального відділення податкової служби, яка і оформляє зміни в ЕГРЮЛ.

податкові питання

Слід розуміти, що дарування вважається безоплатній угодою, але при цьому обдаровуваний отримує дохід, поетом він повинен заплатити податки. Це стосується передачі частки третім особам, тоді як якщо дарчий оформляється на найближчого родича (чоловік, діти, батьки), то податки платити не доводиться.

Відзначимо, що дарувальник в будь-якому разі не піддається оподаткуванню, оскільки дохід він не отримує. Але потрібно розуміти, що якщо ви намагаєтеся приховати реальний продаж частки компанії через дарування, то процедуру можна буде оскаржити в суді з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками і подальшими санкціями.

Людина, на якого оформляється дарча, зобов’язаний заплатити ПДФО в розмірі 13 відсотків від ринкової вартості частки в ТОВ (розраховується по бухгалтерській відомості на основі наявних активів з урахуванням розміру частки). Активи оцінюються незалежним експертом.

Увага: при передачі часток між двома юрособами податкові зобов’язання виникають у обох учасників угоди. У цьому випадку сторона, що передає сплачує ПДВ, а приймаюча – податок на прибуток.

Уважно вивчіть зразок рішення засновника про дарування частки в статутному капіталі та дотримуйтесь наші рекомендації при здійсненні угоди – це допоможе вам уникнути неприємних ситуацій і оскарження рішення в майбутньому.

Ссылка на основную публикацию