Акордна система оплати праці – що це?

У будь-якої підприємницької діяльності враховується така стаття витрат суб’єкта господарювання, як оплата праці. Вона виражається в винагороду найманих працівників за надані послуги, пов’язані із забезпеченням виробничого процесу. Заробітна плата є основним джерелом доходу більшості співробітників. Її величина знаходиться в безпосередній залежності від попиту на робочу силу, від зайнятості працівників, а також від часу, витраченого на виконання поставленого завдання.


Видача зарплати, розрахованої за акордної системі

Способи оплати праці

Сума, що має належати працівникам в якості винагороди за виконану роботу, може бути розрахована декількома способами. Деякі підприємства вважають вигідною погодинну оплату, коли співробітники виконують роботу в регламентоване внутрішньою документацією час. При цьому не мають значення обсяги виробництва, головне – знаходження людини на робочому місці. Такий спосіб не стимулює співробітників до досягнення будь-яких виробничих результатів.

При нарахуванні заробітної плати за виконання поставленого завдання в строго обумовлені терміни в певному обсязі, відбувається стимулювання діяльності робочих, які прагнуть показати кращі результати роботи. Це забезпечує зростання конкурентоспроможності серед співробітників, кожен з яких прагне показати кращі результати. Наслідками такої схеми розрахунку винагороди є збільшення прибутковості підприємства. Кожен суб’єкт підприємницької діяльності має право самостійно вибрати систему оплати праці. При цьому враховуються параметри виробництва, необхідність виконання плану, відповідно до запитів клієнтів, а також підвищення ефективності праці.


Види оплати праці

Акордна система оплати праці

Акордна оплата праці – це одна з різновидів застосування відрядної схеми винагороди робітників.

Вирішивши її застосувати на практиці, роботодавець встановлює розцінки на кожний вид продукції або послуги у вигляді фіксованої оплати, яка регламентує виконання робіт в конкретному обсязі. Тариф встановлюється підписанням розпорядчої документації до початку виконання робіт. У внутрішньому наказі або розпорядженні необхідно врахувати параметри виробничої діяльності, що обмежують її ведення тимчасовими рамками і певною кількістю співробітників. Їх праця оплачується тільки після виконання всіх регламентованих умов і досягнення необхідних показників.

Акордна система оплати праці характеризується колективними виробничими результатами конкретного обсягу в строго встановлений планом час. Її застосування актуально в разі виконання робіт бригадою, коли кожен її учасник зайнятий на своїй ділянці виробництва. Метод розрахунку винагороди користується популярністю, оскільки працівники прагнуть підвищити продуктивність при необхідній якості продукції через прозорості відносин з роботодавцем. Це пов’язано з попередніми ознайомленням працівників з методикою проведення розрахункових заходів, що стосуються винагороди за роботу, в результаті чого сума заробітку працівникам відома заздалегідь, ще до початку діяльності.


Приклад розрахунку оплати праці працівників по аккордной системі

Коли актуально застосування

Застосування акордною системи розрахунку заробітної плати не завжди прийнятно, оскільки вона актуальна тільки в ситуаціях, коли суб’єкт господарювання забезпечений замовленнями, які вимагають дотримання певних виробничих обсягів.

В іншому випадку, зростання продуктивності може привести до випуску величезної кількості продукції, яка поступово перейде в ранг незатребуваною, оскільки ринки збуту суб’єкта господарювання не розраховані на такі обсяги. Це обумовлено недостатньо налагоджені зв’язки з контрагентами, які є споживачами. У такій ситуації застосування акордної заробітної плати може призвести до зниження собівартості кінцевого результату праці, до зменшення прибутку підприємства, і, як наслідок цього, до падіння розцінок, що визначають розмір винагороди.

Читайте також: Що таке код ОКПО організації

Акордна форма оплати праці рекомендована в ситуаціях, коли компанія не справляється зі швидкістю вироблення і поставки продукції в обсязі, необхідному споживачам в конкретні терміни. Актуально таку винагороду у випадках, коли умови договірних відносин з контрагентами мають на увазі нарахування штрафних санкцій при затримці поставки продукції. Запуск нового обладнання на підприємстві, а також форс-мажорні виробничі обставини, такі як надзвичайні ситуації або поломка обладнання, технологічної лінії, сприяють зниженню виробничих обсягів і невиконання плану в термін. Акордно преміальна система оплата праці в такій ситуації простимулює працівників підвищити продуктивність при дотриманні регламентованих параметрів якості результатів роботи. Однак, її застосування не дозволяє виділити досягнення конкретного працівника.


Акордно-преміальна система, приклад розрахунку

У яких сферах діяльності прийнятна акордна заробітна плата

Акордна заробітна плата – це винагорода працівників за своєчасно надані виробничі послуги в необхідному обсязі. Її застосування обгрунтовано на підприємствах, в яких результат праці можна виразити в кількісному вимірі. Важливо зуміти розділити виробничу діяльність на окремі елементи, кожний з яких оплачується за окремими розцінками. При цьому не повинні виникати труднощі з визначенням обсягу та кількості результату праці. Схема винагороди користується популярністю в промислових і будівельних сферах діяльності, а також на транспортних і зв’язкових підприємствах.

Які застосовуються види схем

На практиці розрізняють відрядно-акордних і відрядно-преміальну схеми розрахунку зарплати. Базова величина по обидва схемам розраховується ідентично виходячи з фіксованої суми, яку належить мати за виконання конкретного обсягу робіт. У акордно-преміальною системою за досягнення високих показників нараховуються премії в розмірі, регламентованому внутрішньої розпорядчої документацією. Преміювання покладається за перевиконання плану і за дострокове виконання поставленого завдання. Роботодавець також може відзначити якість продукцію і економію сировинної і матеріальної бази.


Виплата зарплати повинна проводитися два рази на місяць

Які документи є підстава для нарахування зарплати

Законодавчо визначено, що розрахунок винагороди працівника має бути обґрунтованим. Кожна цифра в застосовуваної формулою повинна мати документальне пояснення. Тому при застосуванні відрядної оплати праці аккордного типу, необхідно спиратися на ряд документів, ведення яких ставиться в обов’язки керівника робіт і бухгалтера. Завдання бригаді видається на підставі оформленого наряду, в якому чітко повинно бути відображено виробниче завдання. Його виконання має бути зафіксовано в акті виконання робіт.

Читайте також: Формула рентабельності за чистим прибутком

порядок розрахунку

Розрахунок заробітної плати проводиться бухгалтером відповідно до встановленого внутрішньою документацією порядком:

  • після оформлення акту виконаних робіт, що регламентує завершення виробничої діяльності з огляду на виконання поставленого завдання, керівник робіт передає оформлену документацію в бухгалтерію;
  • бухгалтер аналізує правильність оформлення документів і проводить нарахування на весь колектив;
  • розподіл матеріальних коштів між працівниками відповідно до відпрацьованого часу і вкладеними зусиллями.

Оформлення відносин роботодавця і співробітників

Оскільки акордна система винагороди співробітників за виконані роботи ніколи не застосовується на постійній основі, а її використання актуально тільки при виниклій виробничої необхідності, то до виконання робіт зазвичай залучаються тимчасові працівники. Відносини при цьому оформляються за допомогою підписання строкового трудового договору. У документі повинні бути відображені характеристики параметрів праці та умови оплати виконаних робіт. Обов’язково зазначення терміну дії трудової угоди і переліку документів, які обгрунтовують твір нарахування заробітної плати та її виплати.

Деякі роботодавці спрямовують на термінові роботи штатних співробітників. У такій ситуації для узаконення відносини досить оформлення внутрішньої розпорядчої документації, складеної за принципом трудового договору. У документі необхідно врахувати розділ, в якому співробітник звільняється від виконання посадових обов’язків штатного працівника.

Ссылка на основную публикацию